Bostadsrättsförening
Besiktning och utredningstjänster

Inledande utredning – utan förstörande ingrepp

Oavsett om du har upptäckt byggfel, konkreta fuktskador, misstänker mögel eller har en diffus aning om att något inte står rätt till så ringar vi in problemen genom en inledande utredning. Utredningen innehåller samtliga eller vissa av följande moment, beroende på kundens situation och önskemål:

 • Besiktning av dolda byggfel och följdskador.
 • Fuktmätning som ger omedelbart resultat om det finns fukt i golv, väggar och tak direkt bakom ytskikt.
 • Byggtermografering och luftläckagemätning med värmekamera som genom infraröd strålning visar onormalt temperatur- och luftläckage i en byggnadskonstruktion (byggfel).
 • ATP-mätning som indikerar mikrobiell mögelförekomst (på materialytor). 
 • DNA-analys av inomhuspartiklar, en kompletterande mätning av mögel och bakteriearter samt identifiering andel fuktskadeorganismer, även hussvamp.
 • Mätning av det termiska inomhusklimatet.

 
Inom en vecka får du svar på den inledande utredningen och har en samlad bild av byggnadens undersökta konstruktion och innemiljöstatus.

Vidare utredning – med förstörande ingrepp

Resultatet från den inledande utredningen kan ibland behöva kompletteras för att reda ut orsak, omfattning, konsekvens och ansvarsfrågor.  
Exempelvis: 

 • Dolt byggfel under entreprenörens garantitid?
 • Avviker entreprenaden från avtalad konkret standard?
 • Avviker upplåtelsen från avtalad standard?
 • Är det ett byggnadstekniskt och/eller fackmässigt fel?
 • Har byggfel orsakat följdskador? 
 • Vilka åtgärder krävs?
 • Bedömning av ansvarsfrågor:         
 • - Vem ansvarar för felet eller följdskadans uppkomst?
  - Dolda fel?
        - Vem ska stå för kostnaderna?
 
I den vidare utredningen gör vi en fördjupad undersökning av
resultatet från den inledande utredningen med
långtidsmätningar och förstörande ingrepp i konstruktion.

Vem ansvarar för vad?
Entreprenören ansvarar för dolda byggfel inom garantitiden. Medlemmen ansvarar för inre underhåll, som regleras i stadgar. Föreningen har det övergripande ansvaret för att underhålla byggnaden/fastigheten så att den är i gott skick.