BOE:s bildmaterial på denna sida: visar resultat från BOE:S besiktningsuppdrag, egna utförda besiktningar och skadeutredningar som visat på byggfel, fukt och mögelproblem som skadat byggnadens konstruktion men även påverkat innemiljön med mögeltoxiner och olägenhet.