Husägare
Besiktning och utredningstjänster

Inledande utredning – utan förstörande ingrepp

Oavsett om du har upptäckt fackmannamässiga eller dolda byggfel, konkreta fuktskador, misstänker mögel eller har en diffus aning om att något inte står rätt till så ringar vi in problemen genom en inledande utredning. Utredningen innehåller samtliga eller vissa av följande moment, beroende på kundens situation och önskemål:

 • Besiktning av dolda byggfel och följdskador.
 • Besiktning av entreprenaden.
 • Fuktmätning som ger omedelbart resultat om det finns fukt i golv, väggar och tak direkt bakom ytskikt.
 • Byggtermografering och luftläckagemätning med värmekamera som genom infraröd strålning visar onormalt temperatur- och luftläckage i en byggnadskonstruktion (byggfel). 
 • ATP-mätning som indikerar mikrobiell mögelförekomst (på materialytor). 
 • DNA-analys av inomhuspartiklar, en kompletterande mätning av mögel och bakteriearter samt identifiering andel fuktskadeorganismer, även hussvamp.
 • Mätning av det termiska inomhusklimatet.

Inom en vecka får du svar på den inledande utredningen och har en samlad bild av din boendemiljöstatus. 

Vidare utredning – med förstörande ingrepp

Resultatet från den inledande utredningen kan ibland behöva kompletteras för att reda ut orsak, omfattning, konsekvens och ansvarsfrågor. 
Exempelvis: 

 • Avviker entreprenaden från avtalad standard?
 • Är det ett fackmannamässigt byggfel ?
 • Har fel uppstått under garantitid?
 • Avviker fastigheten från förväntad avtalad standard?
 • Är det ett fackmannamässigt dolt byggfel?
 • Har byggfel orsakat följdskador? 
 • Vilka åtgärder krävs?
 • Vilka försäkringar finns?
 • Bedömning av ansvarsfrågor:         
  - Vem ansvarar för felet eller följdskadans uppkomst?
  - Dolda fel?
I den vidare utredningen gör vi en fördjupad undersökning av
resultatet från den inledande utredningen med
långtidsmätningar och förstörande ingrepp.