Oberoende byggnadsteknisk och juridisk kompetens
Är du på väg att köpa hus och vill uppfylla din undersökningsplikt? Eller upplever du problem i din befintliga boendemiljö ?
Är du byggherre och upptäckt fackmannamässiga byggfel under pågående entreprenad/renoveringsarbeten ?
Med våra tillförlitliga metoder tar vi reda på hur temperatur, fukt, inomhusluft och ventilation samverkar i konstruktion och innemiljön, spårar eventuella mögelpartiklar, kemiska ämnen (MVOC) och utreder fackmannamässiga byggfel, följdskador och underhållsbehov. 

Klicka vidare på den flik som stämmer in på dig nedan.

Bostadsrätts-förening

Gå vidare HÄR

Bostadsrätts-ägare

Gå vidare HÄR

Husköpare

Gå vidare HÄR

Husägare

Gå vidare HÄR