Oberoende byggnadsteknisk och juridisk kompetens
Är du byggherre och vill reklamera fackmässiga byggfel under eller efter avslutad entreprenad/renoveringsarbeten ?
Vi utför särskild besiktning för bedömning fackmässiga byggfel , reklamationsutredning, bedömning beställarens rätt att göra påföljder när reklamerade fel inte åtgärdas av en entreprenör. Partssakkunnig vid entreprenadtvist (40 kap RB).
Är du på väg att köpa hus och vill uppfylla din undersökningsplikt? Eller upplever du problem i din befintliga boendemiljö ?
Med våra tillförlitliga metoder tar vi reda på hur byggfel, temperatur, fukt, inomhusluft och ventilation samverkar i konstruktion och innemiljön, spårar eventuella mögelpartiklar, kemiska ämnen (MVOC),  utreder dolda fackmannamässiga byggfel, följdskador och underhållsbehov. 
Hjälp på distans? Oberoende vart du bor i Sverige kan du nu erhålla hjälp genom vår distanstjänst.

Klicka vidare på den flik som stämmer in på dig nedan.

Bostadsrätts-förening

Gå vidare HÄR

Bostadsrätts-ägare

Gå vidare HÄR

Husköpare

Gå vidare HÄR

Husägare

Gå vidare HÄR