Kontakta BOE- Ställ din fråga kostnadsfritt.

kontaktpersoner:

Alexander O. Eliasson (15 års erfarenhet)
Byggnadsteknisk konsult,  mätteknik fukt, temp, luft, termograför.

Peter Ornsäter (35 års erfarenhet) 
Särskilt sakkunnig byggnadsteknisk konsult, fastighetskonsult, mätteknik fukt, temp, luft, termograför.

Oberoende besiktningsperson, förordnad av Sveriges Handelskamrar

E-post: info@boekonsult.se
Mobilt nummer: 0709 - 41 01 07

Telefonnummer: 08-512 932 98

Husexperten Fastighetskonsult AB
Org.nr:
556834-2348, godkänd för F-skatt.
Bankgiro 757-0963  - Plusgiro 60 03 65-1
Swishbetalning till 1236985147 (Mottagare Husexperten Fastighetskonsult AB)
Säte: Norrtälje.

Försäkringsskydd: Konsult- och entreprenörförsäkring hos Trygg-Hansa.
Mottagningskontor: Moränvägen 12. 186 40 Vallentuna.
Postadress: Brahebergsvägen 10. 762 94 Rimbo.

Specialitet:

Byggnadstekniska utredningar, långtidsmätning fukt/temp, skadeutredningar, mikrobiella utredningar (mögel, rötskador), MVOC-mätning. radonmätning.
Bedömning orsak och samband orsakat av byggfelet, fackmässiga byggfel, dolda byggfel, bevisstyrkande vid tvistefrågor. Inomhusutredningar.


Särskild besiktning inom garantitiden och under ansvarstid-
  • ABT 06 Bostadsrättsförening
  •  Konsumententreprenad
  •  Småhusentreprenad
  • Byggtermografering- Enligt (termograferingsstandard SS-EN 13187)- Identifierar dolda byggfel - isoleringsbrist- köldbryggor, luftläckage - fuktrisker inne i byggnadskonstruktioner. 
  • U-värdesmätning och u-värdesberäkning för bedömning fackmässighet och kontraktsenligt utförande gällande isolering, energiåtgärder, exempelvis ytterväggar.