Bostadsrättsinnehavarens underhållsskyldighet för dolda byggfel och följdskador
När en medlem i en bostadsrättsförening skall bedöma sitt eget eller andra parters ansvar för dolda byggfel och följdskador, skall olika byggnadstekniska och juridiska områden beaktas, parallellt med den aktuella och historiska situationen.
 

Exempel, situationer vid byggfel och följdskador:
  • Dolda byggfel och följdskador som upptäcks inom en entreprenörs garantitid.
  • Lägenhetssäljaren har ansvaret för lägenhetens felaktiga skick enligt köplagens regler.
  • Tidigare medlem (säljare) har utfört ändringar i väsentliga områden utan styrelsens tillstånd.

 
Nedanstående cirkelmodeller visar på de byggnadstekniska och juridiska områden som kan påverkas vid en byggnadsteknisk utredning och en juridisk ansvarsbedömning vid särskild besiktning.

Cirkelmodell juridiska områden

Cirkelmodell byggnadstekniska områden