Vidare utredning – med förstörande ingrepp

Resultatet från den inledande utredningen kan ibland behöva kompletteras för att reda ut orsak, omfattning, konsekvens och ansvarsfrågor. 
Exempelvis: 

  • Avviker bostaden från förväntad avtalad standard enlig köplagens regler?
  • Är det ett byggnadstekniskt fackmässigt fel?
  • Har byggfel orsakat följdskador? 
  • Vilka underhållsåtgärder krävs?
  • Bedömning av ansvarsfrågor:         
  • Vem ansvarar för felet eller följdskadans uppkomst?
  • Dolda fel?
  • Vem ska stå för kostnaderna?
 
I den vidare utredningen gör vi en fördjupad undersökning av
resultatet från den inledande utredningen med
långtidsmätningar och förstörande ingrepp. 

Vem ansvarar för vad?   
Medlemmen ansvarar för inre underhåll, som regleras i -stadgar. Föreningen har det övergripande ansvaret för att underhålla byggnaden/fastigheten så att den är i gott skick.