BOE:s referensfall:
Bostadsrättsköparen vann i domstol över säljaren
När köparna bott en tid i lägenheten upptäckte de en spricka i en golvplatta i badrummet som väckte oro. BOE Fastighetskonsult anlitades för en närmare undersökning. 
 
Inledande/vidare utredning med förstörande ingrepp
Vid en kontroll av fuktskyddets tjocklek bakom golvklinker med mikroskop, kunde det konstateras att det inte fanns något fuktskydd under den trasiga stenplattan. Dessutom upptäcktes ett fel med tätning runt ett rör i väggen bakom tvättmaskinen. För att undvika utbredd vattenskada – hos både sig själv och grannarna – var badrummet tvunget att göras om. 
 
Ansvarsbedömning
Varken säljaren eller dennes försäkringsbolag ville ta på sig ansvaret för felen, med hänvisning till att felet var upptäckbart och att reklamation utförts för sent. Efter en lång juridisk process fick köparna rätt i domstol. Bostadsrättssäljaren fick betala 150 000 kr i ersättning för fel i badrummet eftersom badrummet avvek från avtalat standard.