Bostadsrätt- Dolt fel, reklamation

Köpt bostadsrätt och upptäckt fel?

Ingen panik. Vi hjälper dig att ta reda på orsak, hitta en lösning och guida till möjligheter att få ersättning från annan part. Tänk på att det är du som bostadsrättsköpare som har skyldigheten att reklamera upptäckt fel inom rätt tid, till rätt part och på rätt sätt.

Bostadsrättsköparens skydd för dolda fel i bostadsrättslägenheten och reklamation

Visste du att du kan kräva ersättning/skadestånd flera år efter inflyttning?

Du har två års skadeståndsskydd vid fel i tjänst av besiktningsman, och ett tioårigt skadeståndsskydd mot fastighetsmäklaren.Lägenhetssäljaren svarar för ansvar under en tid om två år som ett skydd för köparen vid dolda fel och avvikande standard.

Köparen har alltid bevisbördan att reklamation utförts inom rätt tid och för det som påstås.

 

Aldrig för sent att besiktiga

Vi råder alla bostadsköpare att göra en noggrann besiktning av objektet innan alla avtal är undertecknade. Det är både ditt ansvar och din rättighet, oavsett om du köper hus eller lägenhet. Fast du ska veta att det aldrig är för sent att göra en undersökning vid upptäckta fel. Frågan om ansvar och ersättning kan även besvaras i efterhand, så långt som upp till två år efter tillträdesdagen.

Det här gäller vid köp av bostadsrätt

 • Köparen har en undersökningsplikt, d v s ansvar och rätt att noggrant undersöka bostadens skick i samband med köpet. Kräv en egen utformad besiktningsklausul.
 • Bostadsrätt i BRF innebär att du köper en nyttjanderätt till lägenheten på obestämd tid.
 • Eftersatt underhåll och dolda fel på föreningens byggnad kan negativt påverka det framtida marknadsvärde på ditt köp, när detta blir känt.
 • Med lägenheten följer ett underhållsansvar enligt föreningens stadgar där du som medlem förbinder dig att upprätthålla en viss standard för ytskikt, fuktskydd etc.
 • Dolda fel i bostadsrättslägenheten/lokal regleras i köplagen.

Viktiga frågor att ställa vid köpet

 • Hur gammal är fastigheten? Om yngre än tio år, finns byggfelsförsäkring?
 • Hur ser föreningens köpeavtal ut, hur lång tid ansvarar föreningens säljaren för dolda fel?

 • När är det dags för stambyte och byte av övriga ledningar för vatten?

 • Hur är det med fasadens skick, föreligger riskkonstruktion?
 • Finns inredd vind, har termografibesiktning utförts?
 • Våtrummens årtal, finns utfärdade kvalitetsintyg och kvarvarande ansvar för dolda fel?

 • Har föreningen utfört oberoende besiktning för dolda fel, före olika preskriptionstider?