Tjänster Bostadsrättsinnehavare

Bostadsrättsägares ansvar och risker som medlem och byggherre
När en styrelse möter frågor kring byggnadens underhåll enligt plan och kostnadsansvaret för det, är svaren självklara. Men vem har kostnadsansvaret för inomhusproblem, underhållsbrister, dolda byggfel, fukt och mögelskador s.k. följdskador som upptäcks under efter inflyttning eller efter en konsumententreprenad?

En medlem som exempelvis bygger om sin lägenhet med styrelsens tillstånd genom ingrepp/ändringar i bärande konstruktioner, ledningssystem, ändrad planlösning och är beställare av entreprenaden har även byggherreansvaret. 

Byggherrens (medlems) privata ekonomiska ansvar är mot bostadsrättsföreningen, i det fall entreprenaden visar på byggfel och följdskador, kan en bostadsrättsföreningen kräva skadestånd (inom 10 år) för en ekonomisk visad skada. 


Beroende på situation och omfattning med underhållsbehov p.g.a. byggfel, följdskador eller ålder, behöver vissa frågor i de flesta fallen utredas kring byggnadstekniska konstruktioner och följdskador samt ansvarsfrågor genom en utredning (ingår i BOE:s tjänster, se länk i vänsterspalt).

Vid bedömning av bevisfrågor, kostnadsansvar för underhållsbehov gällande byggfel och följdskador, skall olika byggnadstekniska och juridiska regler beaktas, se cirkelmodell för bostadsrättsinnehavare, (se länk i vänsterspalt). 

Här ges exempel på situationer en bostadsrättsinnehavare (medlem) kan möta, där frågor kring kostnadsansvaret ofta uppstår gällande underhåll, byggfel och följdskador:
  • Medlemmen har tagit över ansvaret som byggherre under entreprenadtiden, inte utfört egna besiktningskontroller genom kontrollant?
  • Har säljaren anlitat entreprenör, dolda byggfel, följdskador visat sig inom entreprenörens garanti/ansvarstid?
  • Har lägenhetssäljaren ansvaret för upptäckta dolda byggfel, följdskador enligt köplagens regler?
  • Reklamationsfrågor och reklamationsgrunder?
  • Har bostadsrättsföreningen anlitat  entreprenör, dolda byggfel, följdskador visat sig inom entreprenörens garanti/ansvarstid?
  • Har säljaren utfört ändringar i väsentliga områden utan styrelsens tillstånd, eller orsakat följdskada?
  •  Är det en ersättningsbar försäkringsskada?
  • Underhållsbehov, underhållsbrister?