Tjänster Bostadsrättsinnehavare

Bostadsrättsinnehavarens underhållsskyldighet för dolda byggfel
När en styrelse möter frågor kring byggnadens underhåll enligt plan och kostnadsansvaret för det, är svaren självklara. Men vem har kostnadsansvaret för dolda byggfel och följdskador?


Beroende på situation och omfattning med underhållsbehov p.g.a. byggfel, följdskador eller ålder, behöver vissa frågor i de flesta fallen utredas kring byggnadstekniska konstruktioner och följdskador samt ansvarsfrågor genom en utredning (ingår i BOE:s besiktningstjänster, se länk i vänsterspalt).

Vid bedömning av kostnadsansvar för underhållsbehov gällande byggfel och följdskador, skall olika byggnadstekniska och juridiska regler beaktas, se cirkelmodell för bostadsrättsinnehavare, (se länk i vänsterspalt). 

Här ges exempel på situationer en bostadsrättsinnehavare (medlem) kan möta, där frågor kring kostnadsansvaret ofta uppstår gällande dolda byggfel och följdskador:
  • Har säljaren anlitat entreprenör, dolda byggfel, följdskador visat sig inom entreprenörens garanti/ansvarstid?
  • Har lägenhetssäljaren ansvaret för upptäckta dolda byggfel, följdskador enligt köplagens regler?
  • Har bostadsrättsföreningen anlitat  entreprenör, dolda byggfel, följdskador visat sig inom entreprenörens garanti/ansvarstid?
  • Har säljaren utfört ändringar i väsentliga områden utan styrelsens tillstånd, eller orsakat följdskada?
  •  Är det en ersättningsbar försäkringsskada?
  • Underhållsbehov?