Bostadsrättsföreningens ansvarsbedömning vid dolda byggfel och följdskador
När en styrelse skall bedöma bostadsrättsföreningens eller andra parters ansvar för dolda byggfel och följdskador, skall olika byggnadstekniska och juridiska områden beaktas, parallellt med den aktuella och historiska situationen.
 
Exempel, situationer vid dolda byggfel och följdskador:

  • Dolda byggfel och följdskador som upptäcks inom en entreprenörs garantitid.
  • Försäkringsskydd finns gällande dolda byggfel, följdskador inom  entreprenörens garantitid.
  • Medlem utfört ändringar i väsentliga områden utan styrelsens tillstånd. 
  • Medlem orsakat byggfel och följdskador i samband med utförda ändringar.

 
Nedanstående cirkelmodeller visar på de byggnadstekniska och juridiska områden som kan påverkas vid en byggnadsteknisk utredning och en juridisk ansvarsbedömning vid särskild besiktning.

Cirkelmodell juridiska områden

Cirkelmodell byggnadstekniska områden