Byggnadsteknisk och juridisk relevansbedömning – på distans
Den stora frågan, när byggnadstekniskt fel upptäcks vid eller efter köp av fastighet, är vem som har ansvaret för felet, skador eller avvikelser. Motparter är vanligtvist säljare, byggentreprenör eller försäkringsbolag.

Genom vår distanstjänst får du hjälp med situationsbedömning, utredningar, provtagningar samt olika övriga bedömningar för att kunna fatta vidare beslut av byggnadstekniska åtgärder samt hur ditt ärende skall tas vidare.
I nästa steg, reklamationen, är det många situationer som kan komma fram till en lösning. Tack vare en väl genomförd relevansbedömning.

Om du behöver hjälp i processen finns Husexperten med mer än 20 års erfarenhet av besiktningar och juridiskt stöd. 
 
Pris:                             Fast pris lämnas vid initial förfrågan kring ärendet.
 
Tjänsten:                   Vid en första relevansbedömning  bedöms redovisade byggnadstekniska fel, ansvarig motpart                                   
                                        samt reklamationsgrund.
   

Beställning:              Skriftlig bekräftelse upprättas vid beställning.  Distanstjänsten täcker hela Sverige
 
Underlag:                  Beskrivning av aktuella fel mejlas/skickas till info@boekonsult.se 
                                        Underlag för relevansbedömning, se nedanstående exempel checklista.
 
Reklamation   
Om exempelvis fastighetens skick avviker från vad köparen med fog kan förvänta sig eller avtalad standard enligt  gällande juridiska regler behöver en reklamation göras, i vissa fall kan bevis behövas styrkas genom vidare utredning. I det fall motparten bestrider ansvar efter reklamation kan köparen behöva komplettera sin reklamation för att komma fram till uppgörelse med motpart. Bevisbördan ligger alltid på den part som påstår något, exempelvis att ett byggnadstekniskt fel föreligger i förhållande till gällande avtal, lagar och byggregler.
För att undvika en rättsförlust behöver föreningen alltid uppfylla sin reklamationsskyldighet. 

Checklista – bedömningsunderlag 
Följande underlag utgör normalt grunden vid en byggnadsteknisk och juridisk relevansbedömning 
·      Köpekontraktet - entreprenadavtal
·      Byggnadens ritningar
·      Tidigare besiktningsprotokoll
·      Objektbeskrivning
·      Uppgifter om underhåll, ombyggnad, renovering (daterade)
·      Säljarens ifyllda frågelista
·      Köparens beskrivning av aktuella, upptäckta fel
·      Kompletterande bildmaterial som visar felen
 
Skickas via e- post eller till
Husexperten Fastighetskonsult AB
Brahebergsvägen 10
762 94  RIMBO
info@boekonsult.se