Bostadsrättsförening- Dolda fackmannamässiga byggfel

Vid upptäckt av/eller misstanke om dolda byggfel ska det skyndsamt anmälas till entreprenören genom en skriftlig reklamation. Detsamma gäller om en boende har genomfört en ombyggnation utan styrelsen tillstånd.
Ansvarstiden för byggfel gäller normalt i 10 år, med ett utökat entreprenörsansvar under den garantitiden (2 och 5 år).
Kännetecknen på dolda byggfel är många, exempelvis:

  • kall och dragig inomhusmiljö
  • oskäligt höga energikostnader
  • fuktskador, missfärgning av målade ytor eller sprickor
  • dålig luft och lukt
  • stopp i avlopp
  • ljudproblem

Förstora bilder genom att klicka på bild

Inledande utredning yttervägg.
Luftläckagesökning med en värmekamera indikerade på dolda byggfel i tak/väggvinkel i allrum.

Vidare utredning yttervägg.
Öppnat område visade på dolda fackmannamässiga byggfel med monterad fukt och luftskydd (plastfolie). Missfärgning noterades på träreglar och väggskivans baksida.

Mätmetod- mögel yttervägg.
Missfärgningen på träreglar/väggskivans baksida visade sig vara aktiv mögelsvamp med pågående tillväxtområde. Dolda fackmannamässiga byggfelet hade här även orsakat följdskador.

Inledande utredning dränering.
Fackmannamässigt dolt byggfel med utfört dräneringssystem orsakade följdskador. Regnvatten orsakade översvämning i källaren.

Vidare utredning dräneringssystem.
Uppgrävt område visade på dolda fackmannamässiga byggfel med källarväggarnas dräneringssystem.  Brister med monterat fuktskydd och isoleringsskivor, samt att dräneringsledning var felplacerad, för högt placerade, ovanför undersida grundläggning. 

Mätmetod- Filmning
Fackmannamässiga dolda byggfel med nytt dräneringssystem orsakade omfattande följdskador (fukt, mögel). Ny/tillbyggd källare fick omfattande fuktskador av inträngande regnvatten.

Inledande utredning ytterväggssyll.
Fuktundersökning av väggsyllar visade på fuktskador inne i ytterväggarna mot nygjuten betongplatta.

Vidare utredning ytterväggssyll.
 Fuktskador visade sig även på ytterväggarnas utsidor, dolda fackmannamässiga byggfel orsakade följdskador på ytterväggarnas material.

Mätmetod- mögel ytterväggssyll.
Missfärgningen på väggsyllar visade sig vara aktiv mögelsvamp med pågående tillväxtområde. Dolda fackmannamässiga byggfelet hade här även orsakat följdskador.
Inledande utredning våtrum.
Våtrummets väggkakkel visade på fackmannamässiga byggfel. Väggkakel visade på omfattande släpp/bomljud vid kontroll. 

Vidare utredning fuktskydd i våtrum.
Kontroll av det monterade fuktskyddet (rollat) indikerade på facmannamässigt dolt byggfel.

Mätmetod fuktskydd våtrum.
Fackmannamässigt dolt fel med monterat fuktskydd bakom väggkakel, påfört med fel mängd, för tunnt skikt, över 80% saknades enligt materialtillverkaren.