Bostadsrättsförening- Dolda fackmannamässiga byggfel med yttertak och terrass

Risker med Inredda vindsutrymmen (vindsvåningar), här utgör yttertakskonstruktioner och terrasser en fuktteknisk risk i det fall utföranden inte utförts facmannamässigt. Föreligger denna typ av fackmannamässiga dolda byggfel leder det vanligtvis till fukt och mikrobiella skador dolt inne i konstruktioner med byggnadsmaterial, det är inte alltid det blir synligt inne i en lägenhets tak, väggar eller golv. I vissa fall upplevs först inomhusproblem orsakat av fukt och mikrobiella följdskador dolt inne i konstruktioner utan några synliga tecken på  en fuktskada förutom eventuellt en avvikande lukt inomhus.
  
Vid upptäckt av/eller misstanke om dolda byggfel med yttertak eller terrass ska det skyndsamt inom ansvarstiden anmälas till entreprenören genom en skriftlig reklamation. Detsamma gäller om en boende har ansvaret eller har genomfört en ombyggnation utan styrelsen tillstånd.
Medlemmens ansvarstid för byggfel och skador gäller normalt i 10 år,  lika gäller för  en entreprenör med ett utökat entreprenörsansvar under garantitiden (2 och 5 år). Efter tio år övergår hela underhållsansvaret på bostadsrättsföreningen för dolda byggfel och följdskador.

Kännetecknen på dolda byggfel är många, exempelvis:

  • medlemmar klagar på inomhusmiljön
  • fläckar på ytskikt  (golv, väggar, tak) 
  • fuktiga områden på ytskikt
  • fuktskador
  • svärtning, missfärgning på målade ytor eller sprickor
  • dålig luft och lukt

Förstora bilder genom att klicka på bild

Vindsvåningar- Yttertak, takkupor och terrasser.
Inredda vindsutrymmen, yttertak, takkupor och tillbyggda terrasser är exempel på fukttekniska riskkonstruktioner.
 

Vindsvåning. Vidare utredning yttertak-vägg mot dolt utrymme.
Byggtermografering visade på fuktproblem och dolda fackmannamässiga byggfel med vindsvåningens utformade konstruktioner (yttertak, och vägg mot dolt sidovindsutrymme).

Vindsvåning. Mätmetod- DNA analys mögel- bakterie.
Medlemmens klagan på inomhusmiljön ledde till en inomhusutredning. DNA analyser visade på hög förekomst med mögel i inomhusmiljön i allrum.
Mikrobiell skadekontroll
Vägg mot sidovind öppnades, materialalprover togs ut för vidare mikrobiella analyser,  mikrobiell påväxt kunde bekräftas på  olika uttagna byggnadsmaterial. 

Vindsvåning. Vidare utredning terrassgolv.
Fackmannamässiga byggfel med utformat konstruktion samt monterat fuktskydd var orsaken till fukt och följdskador ned i golvbjälkagen och vägg med spridning i golvbjälklaget.

Vindsvåning. Vidare utredning av dolda fukt och mögelskador i golvbjälklag under terrassgolv.
Fukt och mögelskador kunde konstateras på bärande golvbjälkar. 

Vindsvåning. Yttertak, falsat plåttak. Vidare utredning yttertakets luftspaltsutrymme.
Inne i yttertakets luftspaltsutrymme  kunde dolda fuktskador konstateras genom en okulär kontroll  med en inspektionskamera inne i yttertakets luftspaltsområden. 

Vindsvåning. Vidare utredning rötskada golvbjälklag under terrassgolvet.
Genom mikrobiella analyser kunde mögelpåväxt (skador) konstateras på byggnadsmaterial inne i golvbjälklaget. Terrassens smygande läckage hade även orsakat en allvarlig rötskador (hussvamp) på bärende golvbalkar.
.

Vindsvåning. Vidare utredning takkupa.
Brister och byggfel med utförda plåtarbeten orsakade följdskador i form av fukt och mögelskador i yttertaket och in till sidovindsutrymme.

Vindsvåning. Mätmetod- DNA-analys mögel- bakterie.
Medlemmens klagan på inomhusmiljön ledde till en inomhusutredning. DNA analyser visade på hög förekomst med mögelkontaminering i intilliggande sovrum.
Mikrobiell skadekontroll
Vägg och undertak mot sidovind öppnades, materialprover togs ut för vidare mikrobiella analyser,  mikrobiell påväxt kunde bekräftas på olika uttagna byggnadsmaterial. 
Vindsvåning film 2. Okulär kontroll  av fuktproblem med kamera inne i yttertakets luftspaltsområden.
Yttertak med falsat plåttak från 90-talet. Fuktskador kunde konstateras inne i yttertakets luftspalt på underlagstak och träreglar (2016).
Medlemmens ändring av lägenhetens takhöjd och fackmannamässiga byggfel med yttertakets ändrade luftspaltsventilering hade orsakat fuktskador (följdskador) och ett underhållsbehov.

Vindsvåning. Bild fuktdiagram, fuktmätning yttertakets luftspalt.
Genom en låmgtidsmätning kunde det konstateras att fuktnivåer översteg fuktkritisk gräns >75% RF (röd linje) för mikrobiell tillväxt inne i yttertakets luftspalt. Fackmannamässiga byggfel hade orsakat fukt och följdskador med mikrobiell påväxt på byggnadsmaterial och ett underhållsbehov.

Vindsvåning film 1. Okulär kontroll  av monterad trådbunden fuktsensor inne i yttertakets luftspalt med kamera. 
Genom okulär kontroll  med en inspektionskamera kunde fuktsensorns placering bekräftas.
Långtidmätning av fukt inne i yttertakets luftspaltsområde krävdes för att komma fram till orsaken till luftspaltens konstaterade fuktskador, se film 2. 

< Se Mätresultat, bild fuktdiagram.