Vidare utredning – med förstörande ingrepp

Resultatet från den inledande utredningen kan ibland behöva kompletteras för att reda ut orsak, omfattning,
konsekvens och ansvarsfrågor.  
Exempelvis: 

  • Dolt byggfel under entreprenörens garantitid?
  • Avviker entreprenaden från avtalad konkret standard?
  • Avviker upplåtelsen från avtalad standard?
  • Är det ett byggnadstekniskt och/eller fackmässigt fel?
  • Har byggfel orsakat följdskador? 
  • Vilka åtgärder krävs?
  • Bedömning av ansvarsfrågor:         
  • Vem ansvarar för felet eller följdskadans uppkomst?
    - Dolda fel?
        - Vem ska stå för kostnaderna?
 
I den vidare utredningen gör vi en fördjupad undersökning av
resultatet från den inledande utredningen med
långtidsmätningar och förstörande ingrepp i konstruktion.

Vem ansvarar för vad?
Entreprenören ansvarar för dolda byggfel inom garantitiden. Medlemmen ansvarar för inre underhåll, som regleras i stadgar. Föreningen har det övergripande ansvaret för att underhålla byggnaden/fastigheten så att den är i gott skick.