BOE:s referensfall:
Bostadsrättsförening fick rätt mot enskild medlem 
En av föreningens bostadsrättsinnehavare byggde, efter tillstånd av styrelsen, om sin vindsvåning genom att höja innertaket och flytta upp isoleringen mot yttertakets undersida. Vid en noggrann besiktning upptäcktes väsentliga utförandefel med förhöjd risk för fukt- och mögelskador. 
 
Inledande utredning
Bostadsrättsföreningens styrelse utförde en egen syn i lägenheten i samband med att undertaket rivits ned. Då noterades att den fuktskyddande plastfolien skurits av vid väggvinklar. För att säkerställa att monteringen av ny plastfolie blev skarvtät skulle utförandet redovisas till styrelsen, men någon utförandedokumentation lämnades aldrig in.
 
Vidare utredning
Styrelsen anlitade BOE Fastighetskonsult för en vidare utredning av medlemmens takhöjning samt en extra kontroll av yttertakets ventilationsspalter:

  • Byggtermograferingen visade att den nymonterade plastfolien var otät vid skarvar och genomföringar, vilket medförde risk för fukt och mögelskador inne i takkonstruktionen vilket även riskerade att sprida sig till lägenhetens innemiljö.
  • Filmning och fuktmätning av ventilationsspalter visade byggfel, som lett till fukt och mikrobiella skador.

 
Ansvarsbedömning
Medlemmen ålades att åtgärda utförandefelet med plastfolien samt att betala en kontant ersättning för kommande åtgärd av ventilationsspalter.