BOE:s referensfall:

Bostadsrättsföreningen upptäckte dolda byggfel inom garantitiden 
Flera bostadsrättsinnehavare hade klagat på inomhusmiljön (komfortproblem) med nedkylda områden, samt avvikande lukt i vissa lägenheter. I samband med den tvåårig garantibesiktning noterades indikationer på dolda byggfel och risk för fukt- och mögelskador. Besiktningsmannen rekommenderade fortsatt byggnadsteknisk utredning av indikerade dolda byggfel och risken med följdskador.  

Inledande utredning
Bostadsrättsföreningen valde att följa besiktningsmannens rekommendation av vidare utredning. Byggnadsteknisk utredning inleddes, bostadsrättsföreningen ville erhålla svar på vilka dolda byggfel som förelåg och om byggfelet även orsakat någon följdskada.

Det visade sig att ytterväggarnas konstruktionsutförande inte stämde med ritningshandling, flera allvarliga fackmannamässiga byggfel/avvikelser kunde konstateras, vilket även orsakade olika följdskador.

Vidare utredning
Styrelsen anlitade Husexperten för en vidare utredning av byggnadernas klimatskärmar (ytterväggar, tak), visade på följande dolda byggfel och följdskador:

  • Byggtermografering visade på omfattande luftläckage och isoleringsbrister i ytterväggar och takkonstruktioner. 
  • Monterad plastfolie var otät vid skarvar och genomföringar, vilket hade orsakat fukt och mögelskador inne i vägg och takkonstruktioner. 
  • Inomhusmiljöproblem med kyla och lukter.
  • Ökade energikostnader.
  • Dolda fackmannamässiga byggfel hade orsakat följskador i form av fukt och mögelproblem.
  • Brandskyddet visade på flera dolda brister.
  • El anläggning visade på flera fackmannamässiga dolda fel.
  • Ventilationssystemet visade på flera fackmannamässiga dolda fel. 
  • Byggnadernas klimatskärmar hade utformade i strid med Boverkets bygg och konstruktionsregler och stämde inte överens med bygglovets byggnadsritningar.


Ansvarsbedömning
Entreprenören med tecknad försäkring.