Tjänster Bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningens ansvar för dolda byggfel och följdskador
När en styrelse möter frågor kring byggnadens underhåll enligt plan och kostnadsansvaret för det, är svaren självklara. Men vem har kostnadsansvaret för dolda byggfel och följdskador?


Beroende på situation och omfattning med underhållsbehov p.g.a. byggfel, följdskador eller ålder, behöver vissa frågor i de flesta fall utredas kring byggnadstekniska konstruktioner och  följdskador samt ansvarsfrågor genom en utredning (ingår i BOE:s besiktningstjänster, se länk i vänsterspalt).

Vid bedömning av kostnadsansvar för underhållsbehov gällande byggfel och följdskador, skall olika byggnadstekniska och juridiska regler beaktas, se cirkelmodell för bostadsrättsinnehavare, (se länk i vänsterspalt). 

Här ges exempel på situationer en styrelse kan möta i sitt arbete, där frågor kring underhållsbehov och kostnadsansvar ofta uppstår gällande dolda byggfel och följdskador:
  • Har en medlem anlitat entreprenör, dolda byggfel, följdskador visat sig inom entreprenörens garanti/ansvarstid?
  • Har bostadsrättsföreningen anlitat entreprenör, dolda byggfel, följdskador visat sig inom entreprenörens garanti/ansvarstid?
  • Har medlem utfört ändringar i väsentliga områden utan tillstånd?
  •  Är det en ersättningsbar försäkringsskada?
  • Har medlem orsakat byggfel och följdskador i samband med utförda ändringar?
  • Underhållsbehov?