Tjänster Bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningens ansvar för dolda byggfel och följdskador
När en styrelse möter frågor kring byggnadens underhåll enligt plan och kostnadsansvaret för det, är svaren självklara. Men vem har kostnadsansvaret för anmälda inomhusproblem, underhållsbrister, dolda byggfel, fukt och mögelskador s.k. följdskador i föreningens byggnad?


Beroende på situation och omfattning med underhållsbehov p.g.a. underhållsbrister, fackmannamässiga byggfel, följdskador eller ålder, behöver vissa frågor i de flesta fall utredas kring byggnadstekniska konstruktioner och  följdskador, störning i nyttjanderätten samt ansvarsfrågor genom en utredning (ingår i BOE:s besiktningstjänster, se länk i vänsterspalt).

Vid bedömning av bevisfrågor, kostnadsansvar för underhållsbehov gällande fackmannamässiga byggfel och följdskador, skadestånd, skall olika byggnadstekniska och juridiska regler beaktas, se cirkelmodell för bostadsrättsinnehavare, (se länk i vänsterspalt). 

Här ges exempel på situationer en styrelse kan möta i sitt arbete, där frågor kring underhållsbehov/brister och kostnadsansvar ofta uppstår gällande fackmannamässiga synliga och dolda byggfel samt följdskador orsakat av detta:
  • Föreligger inomhusproblem som påverkar nyttjanderätten för medlem?
  • Har en medlem anlitat entreprenör, dolda byggfel, följdskador visat sig inom entreprenörens garanti/ansvarstid?
  • Är det fackmannamässig standard ?
  • Har bostadsrättsföreningen anlitat entreprenör, dolda byggfel, följdskador visat sig inom entreprenörens garanti/ansvarstid?
  • Har medlemmen reklamationsanvsar gentemot entreprenör som säljare? 
  • Reklamationsfrågor och reklamationsgrunder?
  • Har medlem utfört ändringar i väsentliga områden utan tillstånd?
  •  Är det en ersättningsbar försäkringsskada?
  • Har medlem orsakat byggfel och följdskador i samband med utförda ändringar?
  • Underhållsbehov, underhållsbrister?