Vanliga frågor:

 

Fastighetssäljarens ansvar för dolda fel - Under hur lång tid ansvarar säljaren mot BRF?

 

Bostadsrelaterade problem - hur utreder jag orsaken?

Kan ni mäta mögel i innemiljön?

 

Hur kontrolleras problem med värmeläckage i huset?

 

Skadekontroll av fukt och mögel - hur går det till?

 

Hur kontrollerar man problem med fasader, fuktproblem?

 

Hur går man vidare för att få reda på orsak till en fukt och mögelskada?

 

Hur kontrollerar man skicket på våtrum och avlopp?

 

Inredd vind har nu visat på luktproblem för medlem till innemiljön - Vems ansvar är detta, föreningen, medlem eller tidigare säljare?

Dolt rörläckage lokaliserade med värmekamera

Bostadsrättsförening- Kräva ersättning

 

Dolda fel i BRF fastighet, har fastighetssäljaren något ansvar?

Vid upptäckt av fel/skador i huset bör man först gå igenom köpeavtalet BRF tecknat och hur avtalsvillkoret avseende säljarens ansvar för dolda fel har utformats (ingår i BOE:s tjänst). Avtalsvillkoret är avgörande om man kan ställa ansvar på säljaren eller inte avseende ansvar för dolda fel. Fastighetssäljaren kan ha begränsat sitt ansvar för dolda fel i avtalet.

 

En begränsning av fastighetssäljarens ansvar för dolda fel inriktar sig på att fria fastighetssäljaren från fel i fastigheten efter köpet enligt avtalsvillkoret, därför gäller det för köparen (BRF) att hitta fel/skador enligt avtalsvillkoret och inte efter preskriptionstiden, även om de för stunden är dolda fel (ingår i BOE:s tjänst).

 

Fukt-/vattenskada i bostadsrätt – vems ansvar, vem betalar?

Vid upptäckt av allvarliga fel i bostadsrätt, exempelvis vattenläckage eller fuktskada, blir det snabbt en fråga om vem som är ansvarig för problemet och ska stå för reparationskostnaderna. Ofta blir situationen en "katt-på-råtta-lek" där bostadsrättsinnehavaren går till försäkringsbolaget, som hänvisar till föreningen som går tillbaka till bostadsrättsinnehavaren, som då går till förra ägaren, som i sin tur pekar på en byggentreprenör som...

 

Det enda sättet att klargöra ansvaret är att noggrant besiktiga skadan, hitta bakomliggande orsaker samt utreda omfattningen (provtagning, fuktmätning, byggnadsteknisk bedömning, juridisk analys).

 

BOE Fastighetskonsult erbjuder specialiserade tjänster inom byggnadsteknik och juridik genom bedömning, besiktning och utredning – det vill säga obestridliga fakta som talar för sig själva.

 

Läs mer om BOE:s byggnadstekniska och juridiska tjänster, hjälp för BRF