Vanliga frågor:

 

Vattenskada i lägenhet - hur vet jag att sanering av mögel utförts rätt?

 

Hur kontrollerar man skicket på våtrum och avlopp?

 

Bostadsrättsföreningen har en byggfelsförsäkring- gäller den för dolda fel?

 

Tunnputssystem - hur utreder man om skador och fel finns?

 

Hur kontrolleras problem med värmeläckage i huset?

 

Skadekontroll av fukt och mögel - hur går det till?

 

Hur går man vidare för att få reda på orsak till skadan samt ansvarsfördelning?

 

Föreningens hus byggdes år 2006, dolda fel har uppdagats i flera lägenheter - vem har ansvaret?

 

Inredd vind visar på fukt/mögelproblem för medlem - Vems ansvar är detta, föreningen, medlem eller tidigare säljare?

 

Monterade fönster har drevats felaktigt och drag känns - är det ett fel som entreprenör ska svara för?

Byggfusk blev ett fukt och mögelproblem

Bostadsrättsförening- dolda fel, reklamation, skador

 

Har den förra ägaren (f d hyresvärden) något ansvar vid upptäckt av dolda fel i BRF-fastighet?

Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt köper de boende nyttjanderätten till sina lägenheter av hyresvärden. I samband med att fastigheten byter ägare (från hyresvärden till bostadsrättsföreningen) tecknas ett köpeavtal där bl a ansvar för dolda fel kan ha reglerats. Säljaren (hyresvärden/f d fastighetsägaren) kan ha begränsat sitt ansvar för dolda fel, exempelvis genom en friskrivningsklausul som träder ikraft efter viss tid. Det betyder att köparen/bostadsrättsföreningen behöver göra en noggrann besiktning för att hitta fel/skador innan preskriptionstiden löpt ut. Vilket även föreligger i det fall en byggfelsförsäkring finns tecknad för fastigheten.

 

Fukt-/vattenskada i bostadsrätt – vems ansvar, vem betalar?

Vid upptäckt av allvarliga fel i bostadsrätt, exempelvis vattenläckage eller fuktskada, aktualiseras frågan om vem som är ansvarig för problemet och ska stå för reparationskostnaderna. Ofta blir situationen en "katt-på-råtta-lek" där bostadsrättsinnehavaren går till försäkringsbolaget, som hänvisar till föreningen som går tillbaka till bostadsrättsinnehavaren, som då går till förra ägaren, som i sin tur pekar på en byggentreprenör som...

 

Det enda sättet att klargöra ansvaret är att noggrant besiktiga skadan, hitta bakomliggande orsaker samt utreda omfattningen (provtagning, fuktmätning, byggnadsteknisk bedömning, juridisk analys).

 

BOE Fastighetskonsult erbjuder specialiserade tjänster inom byggnadsteknik och juridik genom bedömning, besiktning och utredning – det vill säga obestridliga fakta som talar för sig själva.


Läs mer om BOE:s byggnadstekniska och juridiska tjänster, hjälp för BRF