BRF - Besiktning

BOE:s mättjänster omfattar: 

 • Fuktmätning.
 • Radongasmätning.
 • Gammastrålningsmätning.
 • Termografering.
 • Ledningsundersökningar med filmutrustning.
 • Luftflödesmätning.

BOE:s provtagningstjänster omfattar:

 • Mikrobiella skadekontroller.
 • Mikrobiell utredning avseende påverkan på innemiljön.
BOE:s skadeutredning ger svar på orsak och verkan vid skada genom:          
 • Besiktning av byggnadens status (fel och skador).
 • Bedömning av riskkonstruktioner.
 • Identifiering av förebyggande åtgärder.
BOE:s skadeutredningen kan kompletteras med:
 • Förslag på efterföljande åtgärder.
 • Grundläggande åtgärder samt saneringsarbeten.
 • Löpande besiktningskontroller.

BOE:s Byggnadstekniska tjänster (skadeutredning)
 

Hjälp för bostadsrättsföreningens styrelse att utreda och styrka dolda fel, fackmässiga fel samt hjälp med en objektiv ansvarsbedömning. Ansvarsfördelning för fel kan innefatta fler parter, exempelvis fastighetssäljaren, gällande byggfelsförsäkring eller fastighetsförsäkring, tidigare medlem, aktuell medlem eller att föreningen har ett ansvar.

Det är olika byggnadstekniska och juridiska områden med  frågeställningar som ska behandlas och bedömas för att kunna komma fram till svar på nedanstående frågeställningar:

 • Avviker fastigheten från abstrakt eller konkret standard i samband med köpet?
 • Är felet orsakat av en riskkonstruktion, alltså ett byggnadstekniskt fackmässigt fel?
 • Har renoveringsarbeten genomförts i strid mot stadgar och angiven standard, det vill säga på rätt sätt och med rätt material?
 • Kan felet, skadan vara orsakat av aktuell medlem, grannen eller tidigare säljare?

Juridiska tjänster

Skadeutredningen talar om vad som är fel (orsak och verkan), medan den juridiska bedömningen klargör vem som ansvarar för felets uppkomst, vem som ska åtgärda felet samt vem som ska betala.

 

Exempel:

 • Vid eventuell bevisning på att det är byggfusk eventuellt lett till en ledningsskada (läckage från rör eller genom fuktskydd i våtrum) så ska försäkringsbolaget betala enligt villkor.
 • Om fakta pekar på att tidigare säljare har varit vårdslös vid renovering så ska skadeståndskrav riktas mot honom/henne inom rätt tid.
 • Har bostadsrättsinnehavaren själv renoverat och orsakat skadan betyder det eget ansvar.
 • Finns det bevis som talar för att bostadsföreningen ansvarar för att hantera skadan?
 • Är det ett fel som tidigare säljare av fastigheten ska svara för?
 • Finns gällande byggfelsförsäkring skall byggfelsförsäkringen ersätta enligt villkor.

>Läs här om byggfelsförsäkring för fastighet med lägenheter


BOE:s bildmaterial på denna sida: visar resultat från utförda utredningar som visar på byggfel och fackmässiga fel, fukt och mögelproblem som påverkat innemiljön.