Vanliga frågor:

 

Fastighetssäljarens ansvar för dolda fel - Under hur lång tid ansvarar säljaren mot BRF?

Kan ni mäta mögel i innemiljön?

Om en byggfelsförsäkring finns, vilka typer av fel ersätter den?

Är det föreningen som har bevisbördan för att ett ersättningsbart byggtekniskt fel föreligger mot byggfelsförskringen?

Under hur många år gäller byggfelsförsäkringen?


 

Problem med innemiljön - har föreningen ansvaret för att utreda eventuellt problem?

 

Hur kontrolleras problem med värmeläckage i husets klimatskärmar?

 

Skadekontroll av fukt och mögel - hur går det till?

 

Hur kontrollerar jag problem med fasader, fuktproblem?

 

Hur går jag vidare för att få reda på orsak och omfattning med fuktskador?

 

Hur kontrollerar jag fel med våtrummets fuktskydd, avlopp och golvvärmeledningar?

 

Inredd vind har nu visat på luktproblem för medlem - Vems ansvar är detta, föreningen, medlem eller tidigare säljare?

Termografering upptäckte byggfusk och dolda mögelproblem.

Dolt fel i föreningens (BRF) fastighet

Har föreningen drabbats av problem i fastigheten, efter köpet av fastigheten? Då har föreningen vanligtvist tio år på sig från tillträdesdagen att reklamera inom ”skälig tid från upptäckt”.

Tre viktiga frågor
Föreningens möjligheter till ersättning i det här läget beror på svaret på följande frågor:

1. Har föreningen uppfyllt sin undersökningsplikt?

2. Finns gällande byggfelsförsäkring?

3. Är det ett fel som föreningen kan framställa krav om?

Med BOE:s distanstjänst till en fast kostnad om 5000 kr görs en bedömning av om föreningens  problem kan klassas som dolda fel eller om felet kan vara ersättningsbart från gällande försäkringsprodukt.

 
> Läs vidare om BOE:s distanstjänst

> Läs vidare om dolda fel i fastighet

> Läs vidare om BOE:s referensfall