Icke fackmannamässiga renoveringar kan stå bostadsrättsföreningen dyrt

En bostadsrättsförening tar alltid en ekonomisk risk när man tillåter en medlem eller marknadsaktör att i egen regi utföra ombyggnationer och renoveringar utanför föreningens ledning och kontroll. För att undvika framtida underhållsansvar på grund av fel och skador bör bostadsrättsföreningen anlita egna specialister före och efter genomförda byggåtgärder.

Förutom kostsamma åtgärder, utanför underhållsplanen, kan en enskild bostadsrättsinnehavares ombyggnationer påverka innemiljön för grannar med olägenhet och störningar i nyttjanderätten. I olika lång tid beroende på renoveringens omfattning.

BOE-konsult erbjuder specialanpassade tjänster i fyra (4) olika steg som skyddar bostadsrättsföreningens ekonomi både före och efter ansvarsövertagande av utförda ombyggnationer och renoveringar.
 

Steg 1. Utredning

 • Konstruktion och dolda byggfel
 • Akuta skador
 • Dolda skador
 • Innemiljöutredning
 • ventilationsutredning
 • Risk och ansvarsbedömning

Steg 2. Upphandling

 • Underhållsbedömning
 • Samordningsbedömning
 • Förfrågningsunderlag och kontrakt enligt ABT 06
 • Offertvärdering
 • Kontraktskrivning
 • Samordningsmöte

Steg 3. Byggledning

 • Startmöte
 • Byggledning
 • Platsmöten
 • Kontroller
 • Slutbesiktning
 • Garantibesiktning

Steg 4. Uppföljning 
(viktiga steg som många gånger glöms av efter att ansvarsövertagande skett av en bostadsrättsförening).

 •  Före tvåårsgränsen passerat ska en noggrann garantibesiktning utföras. Garantibesiktningen bör innehålla fördjupade utredningsmoment för att kunna  upptäcka dolda byggfel, brister och skador. 
 • Försäkringsprodukter/byggfelsförsäkringar för dolda byggfel preskriberas efter tio år, varför fördjupad konstruktionsutredning bör utföras innan dess. Annars missar föreningen möjligheten till att få ersättning för dolda byggfel enligt försäkringsvillkor. 
 • Entreprenörens ansvar för fackmässiga dolda byggfel och vårdslöshet preskriberas efter tio år, varför fördjupad konstruktionsutredning bör utföras innan dess.   Annars missar föreningen möjligheten till att få ersättning för dolda byggfel.       

Bilder: Från BOE:s utförda utredningar för att komma till rätta med byggfel, skador och underhållsbehov.