Bostadsrättsförening- Distanstjänst

Skriv ut

BOE Fastighetskonsult

Bedömer • Besiktigar • Utreder

Juridisk och byggnadsteknisk rådgivande relevansbedömning för bostadsrättsförening– på distans

Vid upptäckt av fel standard eller dolt fel efter tillträde av fastigheten, får fastighetsköparen genom BOE:s rådgivande distanstjänst och relevansbedömning veta om förutsättning föreligger att kunna kräva ersättning av fastighetssäljaren . Skall ärendet tas vidare kan vi företräda och sköta om vidare hanteringen med utredning, reklamationer, värdering av fel samt återkräva ersättning för värderade fel, se nedan.

 

  Pris:

5 000:- inkl moms (fast pris)

 

  Tjänsten:

Vid en första relevansbedömning utreds om det föreligger juridiska hinder att kräva ersättning. Här meddelas även om möjligheterna för fastighetsköparen att kunna kräva ersättning för upptäckt fel standard eller dolt fel.

 

  Beställning:

BOE skickar en skriftlig bekräftelse på uppdragsgivarens order, inklusive villkor. Distanstjänsten täcker hela Sverige, oavsett var fastigheten är belägen. En eventuell vidare utredning ingår ej i en första relevansbedömning, utan beställs enligt separat skriftligt uppdragsavtal. Läs mer om vidare utredning nedan.

 

  Underlag:

Samtliga köpehandlingar inklusive beskrivning av aktuella fel mejlas/skickas till BOE Fastighetskonsult som underlag för relevansbedömning. Se checklista nedan.

 

Att ta bostadsrättsföreningens ärende vidare

Om fastigheten skick avviker från vad fastighetsköparen kan förvänta dig, enligt Jordabalken och avtalad standard, behöver fastighetsköparens göra en reklamation. I händelse av att motparten (fastighetssäljaren) bestrider ansvar enligt reklamationen kan fastighetsköparen behöva styrka sina bevis avseende påstådda fel för att på ett tidigt stadium kunna övertyga motparten om att påstådda fel faktiskt föreligger såsom reklamerats, och att ansvaret i juridisk mening ligger på motparten. Detta kräver vanligtvist vidare teknisk utredning för att säkra och styrka bevis i juridisk mening enligt Jordabalken, vilket i sig kan leda till en uppgörelse med motparten på ett tidigt stadium.

 

Bevisbördan ligger alltid på fastighetsköparen för påstådda fel, B.O.E. Fastighetskonsults verksamhet erbjuder heltäckande tjänster inom bevisområdet, reklamationsområdet samt värdering och återkrav av ersättning för värderade fel.

 

 

BOE Fastighetskonsult hjälper även bostadsrättsföreningens medlemmar genom denna typ av process.

Läs mer om vår utredningstjänst ersättning dolda fel/bostadsrättsköpare.

 

Checklista - bedömningsunderlag

Följande underlag utgör grunden för en heltäckande juridisk och byggnadsteknisk relevansbedömning:

  • Köpekontraktet
  • Föreningens stadgar (bilaga)
  • Säljarens och/eller köparens besiktningsprotokoll
  • Objektbeskrivning
  • Handlingar om underhåll, ombyggnad, renovering (daterade)
  • Säljarens ifyllda frågelista
  • Köparens beskrivning av aktuella, upptäckta fel
  • Kompletterande bildmaterial som visar felen

 

Skickas till:

BOE Fastighetskonsult

Södertorpet 2793

762 94 RIMBO

 

E-post: info@boekonsult.se