Vanliga frågor:

 

Gäller byggfelsförsäkringen i tio år?

Jag kan bevisa byggfusk inom tio år - ska säljaren eller byggfelsförsäkringen betala detta?

Kan ni mäta mögel i innemiljön?

Är det fastighetsägaren som har bevisbördan för byggfusk?
 

Vi har nu upptäckt dolda fel i husets konstruktion-vilka kostnader täcker byggfelsförsäkringen?

Finns det en undre eller övre gräns på ersättningsnivåer?

 

Jag har köpt mitt hus av en privat säljare, gäller försäkringen då?

Jag köpte min fastighet av en entreprenör, hur gäller försäkringen då?

 

Entreprenören jag anlitade har gått i konkurs,gäller försäkringen då?

 

Tar försäkringen över entreprenörens tio åriga ansvar?

Vad händer om byggfusk upptäcks efter tio år?

Dolda fel och byggfelsförsäkring finns tecknat - vilken försäkringsprodukt skall jag kräva ersättning av vid upptäckt av dolda fel?

Termografering upptäckte byggfusk som lett till fukt och mögelproblem.

Byggfelsförsäkringens ansvar för dolda byggfel

 

Att tänka på vid köp av fastighet:
  • Ta reda på om det finns en gällande byggfelsförsäkring.
  • Byggfelsförsäkringen gäller tio år räknat från dagen då byggnaden godkändes.
  • Försäkringen ersätter enligt försäkringsvillkor och försäkrat belopp.
  • Det är fastighetsägare som har bevisbördan för att byggnadstekniska dolda fel föreligger.

Vilka kostnader täcker byggfelsförsäkringen:
  • Dolda fackmässiga fel i husets konstruktion, material och utförande.
  • Under garantitiden (2 år) enligt villkor.
  • Under entreprenörens ansvarstid (8 år) enligt villkor.

Viktigt att tänka på för fastighetsägare:
  • Att utföra egen speciell fördjupad utredning av försäkrad byggnad innan försäkringen upphör.
  • När du säljer fastigheten ansvarar du för dolda fel under tio år, oavsett om försäkring finns eller har upphört att gälla (preskription).
  • Fuktskador, mögel och lukter påverkar hälsan och klassas som byggnadstekniska fel.

>Läs om byggfelsförsäkring för fastighet med småhus (villa)

>Läs om byggfelsförsäkring för fastighet med lägenheter

>Läs vidare om BOE:s distanstjänst

> Läs vidare om dolda fel i fastighet