Fel vid rotarbete- enligt Konsumenttjänstlag

Har du drabbats av problem under pågående arbeten eller har det framkommit fel i tjänsten efter att hantverkare har utfört tjänster på din fastighet eller lägenhet?

Reklamation av fel i tjänst vid rotabete
Fel skall alltid reklameras inom skälig tid till näringsidkaren och det är du som beställare som alltid har att uppfylla bevisbördan att näringsidkaren har att svara för felet enligt Konsumenttjänstlag och entreprenadavtal. När fel uppstår har privatkonsument rätt enligt Konsumenttjänstlag att begära egen besiktning genom egen vald besiktningsman, antingen under pågående entreprenad eller vid avslutad entreprenad, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).


Rätt att hålla inne skäligt belopp
Kommer du inte överens med entreprenören har du alltid rätt att innehålla skäligt belopp med säkerhetsmarginal tills besiktning är utförd och efter att byggfelet har åtgärdats av entreprenör, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).


Bevisbördan och ansvar för fackmässigt fel
Om fel framkommer efter avslutad entreprenad föreligger ett garantiansvar under de två första åren, därefter ett åtta-årigt ansvar enligt Konsumenttjänstlag för en näringsidkare, Beställaren (konsument) har bevisbördan och kan utföra en egen besiktning och utredning som visar på fackmässiga brister och fel samt följdskador men även bedömning av ansvarsfördelningen enligt Konsumenttjänstlag och entreprenadavtal, (ingår i BOE:s besiktningtjänst).


Tre viktiga frågor
Dina möjligheter till rättelse/ersättning i det här läget beror på svaret på följande frågor:

1. Har du reklamerat upptäckt fel?

2. Har du besiktigat och utrett felet och är det ett fel enligt Konsumenttjänstlag och enligt avtalet som näringsidkaren skall svara för?

3. Har felet orsakat följdskada som näringsidkaren skall svara för?

BOE:s bildmaterial på denna sida: resultat från utförda besiktningar som upptäckte byggfel, fukt och mögelproblem med effektiv teknik och instrument.