Fastighetssäljarens ansvar för dolda byggfel och följdskador?
När en husägare skall bedöma sitt eget eller andra parters ansvar för exempelvis upptäckta dolda byggfel och följdskador, skall olika byggnadstekniska och juridiska områden beaktas, parallellt med den aktuella och historiska situationen.
 

Exempel, situationer vid upptäckt av byggfel och följdskador:
  • Dolda byggfel och följdskador som upptäcks inom en entreprenörs garantitid.
  • Försäkringsskydd finns gällande dolda byggfel, följdskador inom  entreprenörens garantitid.
  • Fastighetssäljaren har ansvaret för s.k. abstrakta dolda väsentliga byggfel och följdskador.
  • Fastighetssäljaren har även ansvaret för avvikelse från avtalad konkret standard, exempelvis dolda fel och skador, följdskador.

 
Nedanstående cirkelmodeller visar på de byggnadstekniska och juridiska områden som kan påverkas vid en byggnadsteknisk utredning och en juridisk ansvarsbedömning vid särskild besiktning.

Cirkelmodell juridiska områden

Cirkelmodell byggnadstekniska områden