Byggnadsteknisk och juridisk relevansbedömning – på distans
Den stora frågan, när byggnadstekniskt fel eller skador upptäcks vid eller efter köp av fastighet är vem som har kostnadsansvaret för fel, skador eller  avvikelser. Motparter är vanligtvist säljare, byggentreprenör eller försäkringsbolag.

Genom vår distanstjänst får du hjälp med en byggnadsteknisk och juridisk situationsbedömning (vad du behöver styrka/bevisa) och på vilket sätt genom tekniska utredningar och olika provtagningar samt hur ditt ärende lämpligast kan tas vidare.

I nästa steg, reklamationen, är det många situationer som kan komma fram till en lösning. Tack vare en väl genomförd relevansbedömning.

Om du behöver hjälp i processen finns Husexperten med mer än 20 års erfarenhet av besiktningar och juridiskt stöd. 
 
Pris:                             Fast pris lämnas vid initial förfrågan kring ärendet.
 
Tjänsten:                   Vid en första relevansbedömning  bedöms redovisade byggnadstekniska fel, ansvarig motpart                                   
                                        samt reklamationsgrund.
   

Beställning:              Skriftlig bekräftelse upprättas vid beställning. Distanstjänsten täcker hela Sverige
 
Underlag:                  Beskrivning av aktuella fel mejlas/skickas till info@boekonsult.se 
                                        Underlag för relevansbedömning, se nedanstående exempel checklista.
 
Reklamation   
Om exempelvis fastighetens skick avviker från vad köparen med fog kan förvänta sig eller avtalad standard enligt jordabalkens regler behöver en reklamation göras inom rätt tid. I det fall motparten bestrider ansvar efter reklamation kan köparen behöva komplettera sin reklamation för att komma fram till uppgörelse med motpart. Bevisbördan ligger alltid på den part som påstår något, exempelvis att ett byggnadstekniskt dolt fel föreligger i förhållande till gällande avtal, lagar och byggregler.
För att undvika en rättsförlust behöver köparen alltid uppfylla sin reklamationsskyldighet. 

Checklista – bedömningsunderlag 
Följande underlag utgör normalt grunden vid en byggnadsteknisk och juridisk relevansbedömning 
·      Köpekontraktet, entreprenadavtal
·      Byggnadens ritningar
·      Tidigare besiktningsprotokoll
·      Objektbeskrivning
·      Uppgifter om underhåll, ombyggnad, renovering (daterade)
·      Säljarens ifyllda frågelista
·      Köparens beskrivning av aktuella, upptäckta fel
·      Kompletterande bildmaterial som visar felen
 
Skickas via e- post eller till
Husexperten Fastighetskonsult AB
Brahebergsvägen 10
762 94  RIMBO
info@boekonsult.se