Husägare- Reklamationsrätt vid fackmässiga byggfel

Vid upptäckt av/eller misstanke om dolda byggfel ska det skyndsamt reklameras till din säljare eller entreprenör genom en skriftlig reklamation inom skälig tid. Ansvarstiden för byggfel gäller normalt i 10 år, med ett utökat entreprenörsansvar under  garantitiden (2 och 5 år). En entreprenör har en skyldighet att åtgärda bedömda fackmässiga byggfel inom garantitiden där fel noterats vid en särskild besiktning.

Kännetecknen på dolda byggfel är många, exempelvis:
kall och dragig inomhusmiljö

  • oskäligt höga energikostnader
  • fuktskador, missfärgning av målade ytor eller sprickor
  • dålig luft och lukt
  • stopp i avlopp
  • ljudproblem

Förstora bilder genom att klicka på bild

Inledande utredning yttervägg.
Luftläckagesökning med en värmekamera indikerade på dolda byggfel i tak/väggvinkel i allrum.

Vidare utredning yttervägg.
Öppnat område visade på dolda fackmannamässiga byggfel med monterad fukt och luftskydd (plastfolie). Missfärgning noterades på träreglar och väggskivans baksida.

Mätmetod- mögel yttervägg.
Missfärgningen på träreglar/väggskivans baksida visade sig vara aktiv mögelsvamp med pågående tillväxtområde. Dolda fackmässiga byggfel hade här även orsakat följdskador.

Inledande utredning dränering.
Fackmässigt dolt byggfel med utfört dräneringssystem orsakade följdskador. Regnvatten orsakade översvämning i källaren.

Vidare utredning dräneringssystem.
Uppgrävt område visade på dolda fackmässiga byggfel med källarväggarnas dräneringssystem.  Brister med monterat fuktskydd och isoleringsskivor, samt att dräneringsledning var felplacerad, för högt placerade, ovanför undersida grundläggning. 

Mätmetod- Filmning
Fackmässiga dolda byggfel med nytt dräneringssystem orsakade omfattande följdskador (fukt, mögel). Ny/tillbyggd källare fick omfattande fuktskador av inträngande regnvatten.

Inledande utredning ytterväggssyll.
Fuktundersökning av väggsyllar visade på fuktskador inne i ytterväggarna mot nygjuten betongplatta.

Vidare utredning ytterväggssyll.
 Fuktskador visade sig även på ytterväggarnas utsidor, dolda fackmässiga byggfel orsakade följdskador på ytterväggarnas material.

Mätmetod- mögel ytterväggssyll.
Missfärgningen på väggsyllar visade sig vara aktiv mögelsvamp med pågående tillväxtområde. Dolda fackmässiga byggfelet hade här även orsakat följdskador.
Inledande utredning våtrum.
Våtrummets väggkakkel visade på fackmässiga byggfel. Väggkakel visade på omfattande släpp/bomljud vid kontroll. 

Vidare utredning fuktskydd i våtrum.
Kontroll av det monterade fuktskyddet (rollat) indikerade på facmässigt dolt byggfel.

Mätmetod fuktskydd våtrum.
Fackmässigt dolt fel med monterat fuktskydd bakom väggkakel, påfört med fel mängd, för tunnt skikt, över 80% saknades enligt materialtillverkaren.