Vidare utredning – med förstörande ingrepp

Resultatet från den inledande utredningen kan ibland behöva kompletteras för att reda ut orsak, omfattning, konsekvens och ansvarsfrågor. 
Exempelvis: 

 • Avviker entreprenaden från avtalad standard?
 • Är det ett fackmannamässigt byggfel ?
 • Har fel uppstått under garantitid?
 • Avviker fastigheten från förväntad avtalad standard?
 • Är det ett fackmannamässigt dolt byggfel?
 • Har byggfel orsakat följdskador? 
 • Vilka åtgärder krävs?
 • Vilka försäkringar finns?
 • Bedömning av ansvarsfrågor:         
  - Vem ansvarar för felet eller följdskadans uppkomst?
  - Dolda fel?
I den vidare utredningen gör vi en fördjupad undersökning av resultatet från den inledande utredningen med långtidsmätningar och förstörande ingrepp.