Kemisk svärtning eller nedsmutsning av kalla lägenhetsytor
Orsaker som påverkar att fenomenet kemisk svärtning uppstår inomhus på målade ytor är förutom dålig ventilation med låg luftomsättning, vanligtvist dolda byggnadstekniska brister/fel som leder till onormala luftrörelser och köldbryggor inne i byggnadskonstruktioner, men även att luftens fuktinnehåll samt temperatur inomhus påverkar detta fenomen.

Dolda bakomliggande byggfel kan vara en av flera orsaker till att inomhusytor missfärgas, varför en byggnadsteknisk utredning alltid bör utföras för att komma fram till grundproblemet som orsakat följdskadan med missfärgningen.

Det har konstaterats att den visuellt synliga svärtningen orsakas av fina partiklar vilket kan konstateras genom provtagning (spårfilm) och analyssvar från ett laboratorium, analyssvar bör även ger svar på om mögel finns på ytor eller
inte. I svärtningsprover som analyserats har man även funnit semi-flyktiga organiska föreningar (SVOCs).

SVOCs avgår långsammare till luften än de mer flyktiga organiska föreningar (VOC). Tidigare utredningsprojektet pekar på några i vattenburen färg vanligt förekommande komponenter, bl a TMPD-MIB, vilken ofta går under handelsnamnet Texanol. SVOCs finns i vattenburen målarfärg och i byggnadsmaterial men även i hushållskemikalier, doftljus, eteriska oljor, kosmetik, parfymer etc.


Läs mer om kemisk svärtning, dolda byggfel och mögeltillväxt
Ladda ner PDF fil

Exmpelbilder på kemisk svärtning  (tidigare utredningsfall Peter Ornsäter kemisk svärtning/dolda byggfel)