Rötsvampar som orskar följdskador i byggnader
Angrepp av aggressiva rötsvampar i dolda byggnadskonstruktioner orsakar försämrad hållfasthet hos trämaterial när trämaterial angripts av brunröta som framförallt angriper gran, tall och ek. Rötsvamapar kräver betydligt högre fukthalt för aktiv tillväxt än mögelsvampar. När förutsättningar föreligger för rötsvampsangrepp i byggnadskonstruktion uppstår även följdproblem med tillväxt av mögelsvampar och i de flesta fall även angrepp av skadeinsekter exempelvis den envise trägnagaren. 

Om du behöver hjälp i processen finns Husexperten med mer än 20 års erfarenhet av besiktningar och juridiskt stöd. 
Exempel på utsatta riskkonstruktioner i byggnader

  • Yttertak, vindsutrymmen,
  • terrasser,
  • ytterväggar, bjälklag,
  • krypgrunder
  • torpagrunder.
Fuktproblem i byggnadskonstruktion som uppstår vid kondens eller vid läckage in i bjälklag, ytterväggar, yttertak, vindsutrymme eller genom terrassens fuktskydd är typiska risker för tillväxt av rötsvamp som kan orsaka rötskador genom brunröteangrepp på trä när fuktproblem fortgår dolt inne i konstruktioner utan erforderliga underhållsåtgärder. 

Andra skadedrabbade konstruktioner som kan drabbas av brunröta och följdproblem är exempelvis krypgrunder eller torpargrunder som är tillstängda utan inspektionsmöjligheter, exempelvis ledningsläckage eller där dagvatten tar sig in i grundläggningen pga. avsaknad av erforderlig dräneringsfunktion/fuktskydd i utvändig mark.

 

Läs mer om rötskador och olika följdskador i byggnader
Ladda ner PDF fil