BOE:s referensfall:
Husägarna fick rätt mot byggentreprenör
Nio år efter att huset stod inflyttningsklart kröp fuktfläckar fram i taket på övervåningen samt grundmuren och fasadputsen började släppa. Familjemedlemmar kände sig dessutom oförklarligt sjuka. 
 
Inledande utredning 
Efter en inledande utredning utan förstörande ingrepp noterades följande problemområden:

  • Byggtermografering visade fukt och förhöjd risk för mögel i ytterväggar och tak samt omfattande luftläckage vid fönster och dörrar.
  • Fuktmätning visade fukt (läckage) i samtliga grundmurar från insidan.
  • DNA-prover visade mögelkontaminerad innemiljö, vid entré och övre plan samt omfattande mögelangrepp i tak. 

 
Vidare utredning 
En vidare utredning med förstörande ingrepp blev nästa steg för att ta reda på mer:

  • Vid öppning av yttertaket upptäcktes utbredda fukt- och mögelproblem genom fuktmätning och mikrobiella provtagningar. Orsakade av olika dolda byggfel.
  • Dolda otätheter pga. felmonterad plastfolie (vinkel tak/vägg samt öppningar för rör och kablage) som orsakat fukt och mögelproblem.
  • Kallras vid fönster och dörrpartier pga. dolda drevningsfel och otätheter.
  • Dolt fel med för tunt fuktskydd bakom väggkakel och golvklinker i våtrum på två plan, vilket orsakat putssläpp i grundmur.

 
Ansvarsbedömning
Tack vare att felen upptäcktes inom tio år från slutbesiktningen täcktes skadorna av den gällande byggfelsförsäkringen*. Kostnaderna beräknades uppgå till 1,5–2,5 miljoner kronor. 
 
* Köparen har hela bevisbördan enligt försäkringsvillkoren, ersättning betalas ut till köparen som skall betala entreprenören mot offert/anbud/avtal.