Hjälp för fastighetsköpare- Distanstjänst

Skriv ut

boekonsult.se

Bedömer • Besiktigar • Utreder

Juridisk och byggnadsteknisk rådgivande relevansbedömning för fastighetsköpare – på distans

Vid upptäckt av fel standard eller dolda fel efter köp, får du veta om du har möjlighet att få ersättning av motparten genom BOE:s rådgivande relevansbedömning.

 

  Pris:

5 000:- inkl moms (fast pris)

 

  Tjänsten:

Vid en första relevansbedömning utreds om det föreligger juridiska hinder att kräva ersättning samt om du fullgjort din undersökningsplikt. Här meddelas även om möjligheterna för dig som fastighetsköpare att kunna kräva ersättning för upptäckt dolt fel eller avvikande standard av säljare eller försäkringsbolag (dolda fel eller byggfelsförsäkring).

  Beställning:

B.O.E. skickar en skriftlig bekräftelse på din order, inklusive villkor. Distanstjänsten täcker hela Sverige, oavsett var du bor. En eventuell vidare utredning ingår ej i en första relevansbedömning, utan beställs enligt separat skriftligt uppdragsavtal. Läs mer om vidare utredning nedan.

 

  Underlag:

Samtliga köpehandlingar, inklusive beskrivning av aktuella fel, mejlas/skickas till BOE Fastighetskonsult som underlag för relevansbedömning. Se checklista nedan.

 

Att ta köparens ärende vidare
Om fastighetens skick bedöms avvika från vad du som köpare ska kunna förvänta dig, enligt Jordabalken och avtalad standard, behöver du göra en reklamation. Du behöver då kunna styrka dina påståenden med bevis för att på ett tidigt stadium kunna övertyga motparten om att felens riktighet och att ansvaret i juridisk mening ligger på motparten.

Detta kräver vanligtvis någon form av teknisk utredning. Referensfall BOE:s distanstjänst.

 

Bevisbördan ligger på fastighetsköparen för påstådda fel.

Läs mer om vår utredningstjänst, sjuka husproblem, ersättning dolda fel/fastighetsköpare.

 

Checklista - bedömningsunderlag

Följande underlag utgör grunden för en heltäckande juridisk och byggnadsteknisk relevansbedömning:

  • Köpekontraktet
  • Byggnadens ritningar
  • Säljarens och/eller köparens besiktningsprotokoll
  • Objektbeskrivning
  • Handlingar om underhåll, ombyggnad, renovering (daterade)
  • Säljarens ifyllda frågelista
  • Köparens beskrivning av aktuella, upptäckta fel
  • Kompletterande bildmaterial som tydligt visar felen

 

Skickas till:

BOE Fastighetskonsult

Södertorpet 2793

762 94 RIMBO

 

E-post: info@boekonsult.se