Husköparens undersökningsplikt av dolda byggfel och följdskador?
När en husköpare i samband med ett fastighetsköp skall bedöma sitt eget eller andra parters ansvar för upptäckta dolda byggfel och följdskador, skall olika byggnadstekniska och juridiska områden beaktas, parallellt med den aktuella och historiska situationen.
 

Exempel, situationer vid byggfel och följdskador:
  • Dolda byggfel och följdskador som upptäcks inom en entreprenörs garantitid.
  • Försäkringsskydd finns gällande dolda byggfel, följdskador inom  entreprenörens garantitid.
  • Fastighetssäljaren har hela ansvaret för upptäckta dolda byggfel och följdskador.

 
Nedanstående cirkelmodeller visar på de byggnadstekniska och juridiska områden som kan påverkas vid en byggnadsteknisk utredning och en juridisk ansvarsbedömning vid särskild besiktning.

Cirkelmodell juridiska områden

Cirkelmodell byggnadstekniska områden