Byggnadsteknisk och juridisk bedömning – på distans
En viktig frågan vid fastighetsköp är vad en fastighetsköpare med fog kan förvänta sig av fastigheten och vad som påverkar fastighetsköparens undersökningsplikt enligt Jordabalkens regler.
När byggnadstekniskt fel upptäcks under pågående fastighetsköp kan köparen oftast inleda en prisdiskussion med fastighetssäljaren, vilket är svårt efter fastighetsköparen tillträtt fastighet.

I det fall ett dolt byggnadstekniskt fel och följdskador exempelvis i form av fukt, mögel, rötskador eller annat upptäcks efter fastighetsköpet blir en avgörande fråga i första hand om fastighetsköparen uppfyllt sin undersökningsplikt enligt Jordabalkens regler eller inte.

Genom vår distanstjänst får du hjälp med en situationsbedömning vad du som köpare med fog kan förvänta dig av aktuell fastighet, samt undersökningspliktens omfattning grundat på bedömda riskkonstruktioner.  Härefter kan du som köpare fatta ett vidare köpbeslut eller utföra vidare utredning av exempelvis en bedömd riskkonstruktion inom köparens undersökningsplikt. 

Om du behöver hjälp i processen finns Husexperten med mer än 20 års erfarenhet av besiktningar och juridiskt stöd. 
 
Pris:                             Fast pris lämnas vid initial förfrågan kring ärendet.
 
Tjänsten:                   Vid en distansbedömning  bedöms riskkonstruktioner och risknoteringar samt hur detta påverkar köparens                                                   undersökningsplikt enligt Jordabalkens regler. Rekommendationer, exempelvis  förslag på vidare undersökning                                           av en riskkonstruktion  som påverkar köparens undersökningsplikt.     
   

Beställning:              Skriftlig bekräftelse upprättas vid beställning.  Distanstjänsten täcker hela Sverige
 
Underlag:                  Handlingar (objektbeskrivning, eventuellt besiktningsunderlag) mejlas/skickas till info@boekonsult.se 
                                        Underlag för relevansbedömning, se nedanstående exempel checklista.
 

Checklista – bedömningsunderlag 
Följande underlag utgör normalt grunden vid en byggnadsteknisk och juridisk relevansbedömning 
·      Köpekontraktet, entreprenadavtal
·      Byggnadens ritningar
·      Tidigare besiktningsprotokoll
·      Objektbeskrivning
·      Uppgifter om underhåll, ombyggnad, renovering (daterade)
·      Säljarens ifyllda frågelista
·      Köparens beskrivning av aktuella, upptäckta fel
·      Kompletterande bildmaterial som visar felen
 
Skickas via e- post eller till
Husexperten Fastighetskonsult AB
Brahebergsvägen 10
762 94  RIMBO
info@boekonsult.se