Vidare utredning – med förstörande ingrepp

Resultatet från den inledande utredningen kan ibland behöva kompletteras för att reda ut orsak, omfattning, konsekvens och ansvarsfrågor. Att göra en vidare utredning är särskilt viktigt om du har fått ett besiktningsunderlag med risker noterade. 
Exempelvis: 

  • Avviker bostaden från förväntad avtalad standard?
  • Är det ett byggnadstekniskt och/eller fackmässigt fel?
  • Har byggfel orsakat följdskador? 
  • Vilka åtgärder krävs?
  • Bedömning av ansvarsfrågor:         
    - Vem ansvarar för felet eller följdskadans uppkomst?
    - Dolda fel?
I den vidare utredningen gör vi en fördjupad undersökning av
resultatet från den inledande utredningen med exempelvis
fuktmätningar och mikrobiella provtagningar (vid behov) och *förstörande ingrepp (vid behov). 
 
*Säljarens tillstånd krävs vid utförande med förstörande ingrepp i konstruktion (exempelvis genom borrning, sågning i golv, vägg).

En husköpares undersökningsplikt regleras i Jordabalken. Det betyder att du ska ta reda på så mycketsom möjligt om fastigheten innan du köper, för det är svårt att komma med klagomål i efterhand och hoppas på prisavdrag och kostnadsersättning.