BOE:s referensfall:
Husköparna fick priset sänkt efter noggrann besiktning
När köparna fullgjorde sin undersökningsplikt genom besiktning upptäcktes flera dolda fel.   
 
Vidare utredning med förstörande ingrepp
Mätningen med värmekamera, fuktinstrument och fiberoptik visade att:

  • Felaktiga ventilationsspalter lett till fukt och mögelskador på yttertaket.
  • Torpargrunden var fuktskadad och angripen av hussvamp, mögel och bakterier.
  • Innemiljön var smittad av mögel.    

 
Ansvarsbedömning
Tack vare avtalets besiktningsklausul kunde köparna förhandla om priset med säljarna. Kostnaden för att åtgärda felen bedömdes till ca 2 miljoner. Parterna enades om att avsluta affären med en prissänkning om 1000 000 kronor.