Tjänster Husköpare

Besiktningstjänst för fastighetsköpare 
Husköparens undersökningsplikt enligt jordabalkens regler gäller vid ett fastighetsköp med ett nybyggt hus eller ett äldre hus. Det som skiljer sig är vad en husköparen kan förvänta sig av fastighetens skick enligt jordabalkens regler utifrån abstrakt eller konkret avtalad standard.

Kan fastighetssäljarens ansvar för fastighetens skick och dolda fel påverkas av en noterad risk i ett besiktningsprotokoll?
En fastighetssäljares information om risknoteringar i ett besiktningsprotokoll  som en fastighetsköpare tagit del av påverkar fastighetssäljarens ansvar och utökar fastighetsköparens  undersökningsplikt enligt jordabalkens regler. Fastighetsköpare erbjuds nu hjälp med utredning och bedömning av denna frågeställning genom vår distanstjänst.

Distanstjänsten utreder och bedömer risknoteringarnas påverkan på jordabalkens regler och hur uppgifter (risknoteringar) i ett besiktningsprotokoll kan påverka fastighetssäljarens eller en tecknad försäkringsprodukts ansvar för dolda fel (se länk i vänsterspalt).

 

Beroende på fastighetsköparens affärssituation och omfattning med underhållsbehov p.g.a. ålder, byggfel, skador eller fukt som orsakat följdskador, bedöms även behovet av  en byggnadsteknisk utredning  genom en inledande eller en fördjupad utredning (se länk i vänsterspalt).

Vid bedömning av kostnadsansvar för underhållsbehov gällande byggfel och följdskador, skall  olika byggnadstekniska och juridiska regler beaktas som reglerar dessa områden, se cirkelmodell för husköpare, (se länk i vänsterspalt). 

Här ges exempel på situationer en husköpare kan möta vid sin undersökning, där frågor kring kostnadsansvaret ofta uppstår gällande dolda byggfel och följdskador:
  • Har det i ett besiktningsprotokoll  noterats risker, fel eller skador?
  • Fackmannamässig standard ?
  • Reklamationsfrågor och reklamationsgrunder?
  • Finns det ett tecknat försäkringsskydd mot dolda fel, vad anger villkoren?
  • Föreligger ansvar för någon entreprenör gällande garanti/ansvarstid?
  • Är upptäckta dolda byggfel, följdskador fastighetssäljarens kostnadsansvar?
  • Finns det en tecknad och gällande byggfelsförsäkring?
  •  Är det en ersättningsbar försäkringsskada (läckage)?
  • Underhållsbehov?