Tjänster Husköpare

Oberoende besiktningstjänst för fastighetsköpare 
Husköpare bör alltid fullgöra sin undersökningsplikt enligt jordabalkens regler vid fastighetsköp med ett nybyggt hus eller ett äldre hus. Det som skiljer sig är vad en husköparen kan förvänta sig av fastighetens skick enligt jordabalkens regler utifrån abstrakt förväntan eller en konkret avtalad standard. 

Kan fastighetsköparens ansvar för fastighetens skick och dolda fel påverkas av en noterad risk i ett besiktningsprotokoll?
Noteringar i ett utlåtandet över överlåtelsebesiktning, exempelvis gällande huvudbyggnadens skick och noterad risk, fel och rekommendation av vidare byggnadsteknisk undersökning som köpare tagit del av, utökar alltid fastighetsköparens undersökningsplikt enligt jordabalkens regler.

Fastighetsköpare erbjuds hjälp med besiktning, utredning och bedömning av denna frågeställning genom vår besiktningstjänst (se länk i vänsterspalt hjälp genom vår distanstjänst). 

Distanstjänsten utreder och bedömer risknoteringarnas påverkan på jordabalkens regler och hur uppgifter (risknoteringar) i ett besiktningsprotokoll kan påverka fastighetsköparens eller en tecknad försäkringsprodukts ansvar för dolda fel (se länk i vänsterspalt hjälp genom vår distanstjänst).
 

Beroende på fastighetsköparens affärssituation och omfattning med underhållsbehov p.g.a. ålder, byggfel, skador eller fukt som orsakat följdskador, bedöms även behovet av vidare byggnadsteknisk utredning  genom en inledande eller en fördjupad besiktning och utredning (se länk i vänsterspalt att säkra sitt husköp).

Här ges exempel på situationer en husköpare kan möta vid sin undersökning, där frågor kring kostnadsansvaret ofta uppstår gällande underhållsbrister, dolda byggfel och följdskador:
 • När anses köparen fullgjort sin undersökningsplikt?
 • Har det i ett besiktningsprotokoll  noterats risker, fel eller skador?
 • Rekommenderas vidare utredning s.k. fördjupad?
 • Fackmässig standard på tidigare utförda underhållsarbeten?
 • Entreprenörs garanti/ansvarstid?
 • Finns enterprenörens utförande styrkt genom handlingar? 
 • Finns det ett tecknat försäkringsskydd mot dolda fel?
 • Är upptäckta dolda byggfel fastighetssäljarens kostnadsansvar?
 • Finns det en tecknad och gällande byggfelsförsäkring?
 •  Är det en ersättningsbar försäkringsskada?
 • Kostnadsnivå gällande aktuellt underhållsbehov?