Husköparskolan- Att säkra sitt husköp


Efter mer än 30 års erfarenhet kan vi på boekonsult.se konstatera att det i vissa situationer är svårt  för husköpare att förstå Jordabalkens regler kring köparens ansvar för undersökningsplikten, framför allt när huvudbyggnaden har risknoteringar och när det gäller köp av en äldre småhusfastighet (äldre än 10 år) eller ett fritidshus.
Här tipsar boekonsult.se  om hur du som husköpare kan undvika några av fallgroparna.


Om du behöver hjälp i processen finns Husexperten med mer än 20 års erfarenhet av besiktningar och juridiskt stöd, läs om inledande hjälp på distans HÄR

Ett besiktningsprotokoll med risknotering = aktiverar en fördjupad undersökningsplikt för husköparen
Allt som står med i besiktningsutlåtandet är upplysningar till köparen om fastighetens skick. Det du får reda på här förväntas du förstå samt vid behov undersöka närmare (fördjupad undersökningsplikt). Vi menar att risknoteringar är att betrakta som rena ansvarsfriskrivningar för fastighetssäljaren –  även dolda fel-försäkringen kan sättas ur spel. De risker som noterats i ett besiktningsutlåtande, som har eller kommer att utvecklas till en skada längre fram, kan aldrig klassas som dolda fel – du visste ju om dem innan du skrev på avtalet. I en sådan situation anses en husköpare  ha brustit i sin undersökningsplikt enligt Jordabalkens regler.

Tips 1
Be mäklaren att noga förklara besiktningsutlåtandet, framför allt vad som kan påverka dolda felregler i Jordabalken och om du som husköpare behöver utföra någon fördjupad undersökning i någon del . Var noga med att sätta dig in i de olika riskerna så att du förstår vad de kan innebära på lång sikt. För att försäkra dig om att du fullgjort din undersökningsplikt, ett ansvar som utökas i samma ögonblick du får ett besiktningsutlåtandet med noterade risker i din hand, bör du anlita en egen oberoende sakkunnig besiktningskonsult för rådgivning (ingår i BOE:s besiktningstjänst för husköpare).

Tips 2
Informerar fastighetsmäklaren dig som husköpare att du inte behöver göra någon vidare undersökningar eftersom det finns en försäkringen som ersätter dolda fel eller skador. Rekommenderar vi att en husköpare begär skriftlig bekräftelse på detta av fastighetsmäklaren. Försäkringsprodukternas villkor innehåller många undantag som kan medföra obehagliga överraskningar vid upptäckt av fel och skador för en husköpare som brustit i sin undersökningsplikt. Läs alltid igenom försäkringsproduktens avtalsvillkor i sin helhet.

Tips 3
Låt en oberoende byggnadstekniskt sakkunnig person se över just din undersökningsplikt grundat på köpehandlingarna med bilagor och ge dig ett förslag på en lämplig besiktningsmodell för just den fastighet du är på väg att köpa (ingår i BOE:s besiktningstjänst för husköpare).

Besiktningsklausulens betydelse
Utformningen av köpeavtalet har stor betydelse för dina möjligheter att förhandla vid upptäckt av brister/fel i samband vid köpet. Vi förordar alltid att besiktningsklausulen är öppen, d v s ger köparen en möjlighet att prisförhandla med säljaren eller rätt att dra sig ur köpet (ingår i BOE:s besiktningstjänst för husköpare).

Här kan du läsa om olika besiktningfall från verkligheten: