Husköparskolan- Att säkra sitt husköp


Efter mer än 30 års erfarenhet kan vi på boekonsult.se konstatera att det i vissa situationer är svårt  för husköpare att förstå Jordabalkens regler kring köparens ansvar att fullgöra sin undersökningsplikt, framför allt när huvudbyggnaden har en notering om risk, fel och med rekommendation av vidare tekniska utredningar.
Detta oavsett om köpet avser en äldre småhusfastighet eller en nybyggnation.
Kontakta oss om du behöver hjälp i processen, Husexperten med mer än 20 års erfarenhet av besiktningar och juridiskt stöd.

Här tipsar boekonsult.se  om hur du som husköpare kan undvika några av fallgroparna.

Ett besiktningsprotokoll med notering risk, fel och rekommendation av vidare teknisk utredning = aktiverar alltid fastighetsköparens undersökningsplikt.
Allt som står med i besiktningsutlåtandet är upplysningar till köparen om fastighetens skick. Det du får reda på här förväntas du förstå samt vid behov undersöka närmare (fördjupad undersökningsplikt). Vi menar att noteringar av risk, fel och rekommendation av vidare utredningar är att betrakta som ansvarsfriskrivningar för fastighetssäljaren –  även dolda fel-försäkringen kan sättas ur spel. De risker, fel och rekommendationer av vidare undersökningar som noterats i ett besiktningsutlåtande, som har eller kommer att utvecklas till en skada längre fram, kan normalt inte klassas som dolda fel  om du som köpare inte fullgjort din indersökningsplikt. I en sådan situation anses en husköpare ha brustit i sin undersökningsplikt enligt Jordabalkens regler.

Tips 1
Be mäklaren att förklara när du som köpare uppfyllt din undersökningsplikt exempelvist grundat på ett besiktningsutlåtande, framför allt vad som kan påverka dolda felregler i Jordabalken och om du som husköpare behöver utföra vidare fördjupad undersökning i någon del för att uppfylla din undersökningsplikt. Anlita en egen oberoende sakkunnig besiktningman för rådgivning och en besiktning av en oberoende besiktningsman (ingår i BOE:s besiktningstjänst för husköpare).
Tips 2
Informerar fastighetsmäklaren dig som husköpare att du inte behöver göra någon vidare undersökningar eftersom det finns en försäkringen som ersätter dolda fel eller skador. Rekommenderar vi att en husköpare begär skriftlig bekräftelse på detta av fastighetsmäklaren. Försäkringsprodukternas villkor innehåller ofta undantag som kan medföra obehagliga överraskningar vid upptäckt av fel och skador för en husköpare som brustit i sin undersökningsplikt. Läs alltid igenom försäkringsproduktens avtalsvillkor i sin helhet.
Tips 3
Låt en oberoende byggnadstekniskt sakkunnig person se över just din undersökningsplikt grundat på köpehandlingarna med bilagor och ge dig ett förslag på en lämplig besiktningsmodell för just den fastighet du är på väg att köpa (ingår i BOE:s besiktningstjänst för husköpare).
Besiktningsklausulens betydelse
Utformningen av köpeavtalet har stor betydelse för dina möjligheter att förhandla vid upptäckt av brister/fel i samband vid köpet. Vi förordar alltid att besiktningsklausulen är öppen, d v s ger köparen en möjlighet att prisförhandla med säljaren eller rätt att dra sig ur köpet (ingår i BOE:s besiktningstjänst för husköpare).

Här kan du läsa om olika besiktningfall från verkligheten: