2011 > 11

Att köpa ny bostad är en situation som har stor påverkan på livet. Vi fattar ofta beslutet med hjärtat och under stress – den snabba budgivningen ger dessutom en extra skjuts till adrenalinet. Då är det lätt att glömma att köpekontraktet är ett bindande avtal!

Har du upptäckt dolda fel i efterhand?

De flesta av B.O.E. Fastighetskonsults kunder är bostadsköpare som har upptäckt fel/skador en tid efter inflyttning. Vid den här tidpunkten är kontraktskrivningen för längesedan avslutad och man är juridiskt bunden av köpeavtalet.

 

De vanligaste frågorna som uppstår när köparen upptäckt fel är:

  • vem ska ansvara för felet
  • har jag som köpare möjlighet att få ersättning
  • hur stor är ersättningen

Läs här vilken hjälp du kan få på distans avseende viktiga ansvars- och ersättningsbedömningar. Detta oberoende av var i Sverige ni bor.

 

Ersättning
Om de upptäckta felen/skadorna eller bristerna inte var upptäckbara enligt Jordabalken s.k. dolda fel (fastighet) eller köplagen (Brf-lägh), kan du ha rätt att återkräva en del av köpeskillingen. Du behöver då bevisa att felen/skadorna eller bristerna att de ingår i säljarens eller annan parts ekonomiska ansvar. I särskilda fall, då säljaren framfört svekfulla uppgifter, kan du rentav ha rätt till skadestånd förutom ersättning vad det kostar att åtgärda felen/skadorna eller bristerna.

 

Häva köpet
I sällsynta fall kan du ha rätt att häva köpet. Denna lösning är dock mycket ovanlig.

 

Att undersöka är köparens plikt
För att undvika att ställas inför obehagliga framtida överraskningar vid framförallt köp av fastighet behöver du göra en egen byggnadsteknisk Jordabalkbesiktning. Du har säkert hört talas om att du som köpare har något som heter undersökningsplikt. Enkelt uttryckt är du skyldig att förvissa dig om fastighetens skick, i många fall även under ytan, innan du fullföljer köpet. Här är det viktigt att förstå att säljarens överlåtelsebesiktning inte uppfyller ditt åtagande! Du behöver värdera noterade risker och undersöka utifrån ett juridiskt och byggnadstekniskt perspektiv.

 

Jordabalken uttrycker köparens undersökningsplikt så här:
"Det du köper ska vara fullt brukbart för, det vid köpet, förutsatta ändamålet – om en undersökning av egendomen inte borde ha upplyst dig som köpare om annat."

 

Om den sakkunnige part du anlitat upptäcker fel/skador vid Jordabalksbesiktningen har du möjlighet att prisförhandla med säljaren eller hoppa av affären beroende på köpeavtalets utformning.
Genom B.O.E. Fastighetskonsults juridiska och byggnadstekniska besiktningsmodell undviker du problem och kan säkra ditt köp i tid.

Läs hela inlägget »