Fastighet- Distanstjänst

Skriv ut

B.O.E. Fastighetskonsult

Bedömer • Besiktigar • Utreder

Juridisk och byggnadsteknisk rådgivande relevansbedömning för fastighetsköpare – på distans

Vid upptäckt av fel standard eller dolda fel när du köpt fastigheten, får du veta om du har möjlighet att få ersättning av motparten genom BOE:s rådgivande relevansbedömning. Skall ärendet tas vidare kan vi företräda er och sköta om vidare hanteringen med vidare utredningar, reklamationer, värdering av fel samt återkräva ersättning för värderade fel, se nedan.

 

  Pris:

5 000:- inkl moms (fast pris)

 

  Tjänsten:

Vid en första relevansbedömning utreds om det föreligger juridiska hinder att kräva ersättning samt om du fullgjort din undersökningsplikt. Här meddelas även om möjligheterna för dig som fastighetsköpare att kunna kräva ersättning för upptäckt fel, avseende avtalad standard eller dolda fel.

 

 

Beställning:

 

B.O.E. skickar en skriftlig bekräftelse på din order, inklusive villkor. Distanstjänsten täcker hela Sverige, oavsett var du bor. En eventuell vidare utredning ingår ej i en första relevansbedömning, utan beställs enligt separat skriftligt uppdragsavtal. Läs mer om vidare utredning nedan.

 

  Underlag:

Samtliga köpehandlingar, inklusive beskrivning av aktuella fel, mejlas/skickas till B.O.E. Fastighetskonsult som underlag för relevansbedömning. Se checklista nedan.

 

 Att ta fastighetsköparens (ditt) ärende vidare
Om fastighetens skick bedöms avvika från vad du som köpare skall kunna förvänta dig, enligt Jordabalken och avtalad standard, behöver du göra en reklamation. I händelse av att motparten bestrider ansvar enligt reklamationen kan fastighetsköparen behöva styrka sina bevis avseende påstådda fel för att på ett tidigt stadium kunna övertyga motparten om att påstådda fel faktiskt föreligger såsom reklamerats och att ansvaret i juridisk mening ligger på motparten.

Detta kräver vanligtvist vidare teknisk utredning för att säkra och styrka bevis i juridisk mening enligt Jordabalken vilket i sig kan leda till en uppgörelse med motparten på ett tidigt stadium. Referensfall BOE´s distanstjänst.

 

Bevisbördan ligger på fastighetsköparen för påstådda fel, B.O.E. Fastighetskonsults verksamhet erbjuder heltäckande tjänster inom bevis och reklamationsområdet samt värdering och återkrav av ersättning för värderade fel.

 

B.O.E. Fastighetskonsult hjälper dig som fastighetsköpare genom processen även när ärendet skall tas vidare.

Läs mer om vår utredningstjänst, sjuka husproblem, ersättning dolda fel/fastighetsköpare.


  

Checklista - bedömningsunderlag

Följande underlag utgör grunden för en heltäckande juridisk och byggnadsteknisk relevansbedömning:

  • Köpekontraktet
  • Byggnadens ritningar
  • Säljarens och/eller köparens besiktningsprotokoll
  • Objektbeskrivning
  • Handlingar om underhåll, ombyggnad, renovering (daterade)
  • Säljarens ifyllda frågelista
  • Köparens beskrivning av aktuella, upptäckta fel
  • Kompletterande bildmaterial som tydligt visar felen

 

Skickas till:

B.O.E. Fastighetskonsult

Södertorpet 2793

762 94 RIMBO

 

E-post: info@boekonsult.se