Tjänster Husägare

Dolda byggfel och husägarens kostnadsansvar 
Undersökningsplikten enligt jordabalkens regler gäller lika vid ett fastighetsköp med ett nybyggt hus eller ett äldre hus. Det som skiljer sig är vad en husköpare kan förvänta sig av fastigheten enligt jordabalkens regler. Men vem har kostnadsansvaret för dolda byggfel och följdskador som upptäcks efter köpet?

Beroende på situation och omfattning med underhållsbehov p.g.a. byggfel, följdskador eller ålder, behöver vissa frågor i de flesta fallen utredas kring byggnadstekniska konstruktioner och följdskador samt ansvarsfrågor genom en utredning (ingår i BOE:s besiktningstjänster, se länk i vänsterspalt).

Vid bedömning av kostnadsansvar för underhållsbehov gällande byggfel och följdskador, skall olika byggnadstekniska och juridiska regler beaktas som reglerar dessa områden, se cirkelmodell för husägare, (se länk i vänsterspalt). 

Här ges exempel på situationer en husägare kan möta, där frågor kring kostnadsansvaret ofta uppstår gällande dolda byggfel och följdskador:

  • Dolda byggfel, följdskador upptäcks, föreligger ansvar för någon entreprenör gällande garanti/ansvarstid?
  • Reklamationsfrågor och reklamationsgrunder?
  • Är upptäckta dolda byggfel, följdskador fastighetssäljarens kostnadsansvar?
  • Finns det en tecknad och gällande byggfelsförsäkring?
  •  Är det en ersättningsbar försäkringsskada?
  • Underhållsbehov?