Vanliga frågor:


Dold fukt och mögelskada - vem har ansvaret och hur ska man åtgärda skadan?

Kan ni mäta mögel i innemiljön?

 

Hur kan jag bedöma om det är ett dolt fel och om jag har rätt till ersättning?

 

När ska jag besiktiga dolt fel och skador?

 

I vilken situation bör jag göra en fördjupad utredning av dolda fel?

 

Tunnputssystem och skador - när ska jag som köpare reklamera detta?

 

Försäkringsbolaget gav avslag - hur går jag vidare med fel i våtrum?

 

Efter köpet har dolda fel framkomit trots egen besiktning - säljaren påstår att det var upptäckbart, hur går jag vidare?

 

Äkta hussvamp har upptäckts i vårt hus - vem har ansvaret, säljaren eller försäkringsbolag?

 

Monterade fönster har drevats felaktigt och drag känns - är det ett dolt fel som säljaren ska svara för?

Hussvampskropp (Serpula lacrymans) är den farligaste virkesförstörare i hus.

Dolda fel - Reklamation

 

Dolda fel i huset

Upptäckt dolda fel eller avvikande standard i huset efter att du har flyttat in? Dolda fel, byggfusk, lukt, fukt och mögelskador visar sig vanligtvist inte förrän du bott in dig ett tag. I det här läget är det ofta svårt att komma överens med säljaren eller annan ersättningsansvarig part (byggfelsförsäkring eller dolda fel försäkring) om ersättning i efterhand.

 

Dolda fel, brister och avvikande standard i en fastighet regleras i Jordabalken

Frågan som aktualiseras när avvikande standard och doldal fel upptäcks är vad som har avtalats och vad som framgår av säljarens marknadsförings uppgifter. Nästa fråga är om fastigheten avviker från vad köparen får anses ha haft anledning att räkna med eller om fastigheten i något avseende inte motsvarar vad köparen haft fog att förutsätta vid köpet.

 

Fastighetsköparens skydd för dolda fel i fastigheten och reklamation

Visste du att du kan kräva ersättning/skadestånd flera år efter inflyttning?

Du har två års skadeståndsskydd vid fel i tjänst av besiktningsman, och ett tioårigt skadeståndsskydd mot fastighetsmäklaren. Fastighetssäljaren svarar för ansvar under en tid om tio år som ett skydd för köparen vid dolda fel och avvikande standard.

Köparen har alltid bevisbördan att reklamation utförts inom rätt tid och för det som påstås.

 

Hjälp för fastighetsköpare att komma rätt när fel upptäckts.

Läs mer om BOE:s utredningstjänst, kräva ersättning, dolda fel/fastighetsköpare.  

 

Före du går vidare, ta reda på om du som fastighetsköpare har rätt till ersättning?

BOE:s distanstjänst hjälper dig med bedömning av dolt fel, avvikande standard samt ersättnings/skadeståndsfrågor - både ur ett byggnadstekniskt och juridiskt perspektiv. I de flesta fall leder bedömningens resultat till en uppgörelse mellan parterna.

 

Hjälp för fastighetsköpare på distans, tjänsten utförs över hela Sverige.

Läs mer om BOE:s distanstjänst för fastighetsköpare, bedömning ersättning för dolda fel.